Nuo liepos 1 d. galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams ateinantiems mokslo metams