2018-2019 m.m.

Mūsų mokykla dalyvauja jau trečius metus vykstančiame projekte „Dideli maži ekranai“.  Projektą „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ vykdo Britų taryba, VšĮ „Meno avilys“ bei Ugdymo plėtotės centras. Bendradarbiavimas su Ugdymo plėtotės centru yra svarbi Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Projektas finansuojamas Britų tarybos, Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 

Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus).

Lapkričio 20 diena biologijos mokytojas ir šio projekto mokykloje koordinatorius Aleksej Peržu dalyvavo įvadiniame seminare, kur susipažino su projekto veiklomis. Projekte dalyvaus 8b klasės mokiniai, į kurių pamokas ir klasės valandėles bus integruotas medijų raštingumo ugdymas. Kovo 27-29 dienomis 8b klasės mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kur turėjo galimybę išmokti kurti kompiuterinius žaidimus. Aštuntokai, dirbdami komandose, kūrė „platforminius“ žaidimus.

Birželio 12 d. mokykloje projekte dalyvaujančių mokinių grupė (8b kl.) kartu su savo mokytojais (klasės vadove Jelena Kižina ir biologijos mokytoju, projekto koordinatoriumi Aleksejumi Peržu) organizavo mokyklos bendruomenei medijų festivalį.

Festivalio metu mokiniams buvo siūlomos kelios veiklos, kurių tikslas buvo padidinti susidomėjimą medijomis, lavinti raštingumą.

Nuo pirmos iki penktos pamokos 5–7 klasių mokiniams 8b klasės mokiniai žaidimo forma vedė medijų raštingumo pamokas.

8 klasės moksleiviai dieną galėjo aplankyti erdvinį kino teatrą. Kino seanso metu aštuntokai susipažino su kitomis planetomis. Dėkojame erdvinio kino organizatoriams „Kinas kitaip“ (http://kinaskitaip.lt). Džiugu, kad moksleiviai gali pasinaudoti tokia Kultūros paso apmokama edukacijos forma. Kviečiame ir kitas mokyklas organizuoti savo mokyklose erdvinio kino seansus.

Pertraukų metu mūsų mokyklos jaunieji kompiuterinių žaidimų kūrėjai pristatė mokyklos bendruomenei savo kurtus žaidimus. Mokyklos mokiniai ir mokytojai jais ypatingai susidomėjo, nepraleido progos pažaisti.

Taip pasibaigė mokyklos dalyvavimas šių metų projekto „Dideli maži ekranai“ veiklose. Tikimės, kad ir kitais metais Lietuvoje šio projekto veiklos tęsis ir mokykla vėl prisijungs prie jų. Dėkojame šio projekto vykdytojams (Britų tarybai ir Meno aviliui) ir rėmėjams (Lietuvos kultūros tarybai ir Ugdymo plėtotės centrui).2018-2019 m. m. mokykla aktyviai dalyvauja tarptautiniuose eTwinning programos projektuose: „Darni plėtra ir aplinkosauga mokykloje“, „Moksliniai atradimai, kurie pakeitė pasaulį“. Projektų įgyvendinimą koordinuoja gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai. Projektų veiklose dalyvauja 7-11 klasių mokiniai, kurie bendraus ir bendradarbiaus su kitų Europos šalių mokyklų mokiniais.  

Nuo 2018 m. spalio mūsų mokyklos septintokų komanda kartu su biologijos mokytoju ir projekto koordinatoriumi Aleksejumi Peržu dalyvauja eTwinning programos projekte „Darni plėtra mokykloje ir aplinkosauga“. Šio projekto metu mokiniai susipažino su darnios plėtros tikslais, kuriuos 2015 metais suformulavo JTO. Mokiniai Lietuvoje, Bulgarijoje, Turkijoje, Ispanijoje ir Ukrainoje sukūrė įvairias priemones apie darnios plėtros tikslus, organizavo veiklas savo mokyklose, skleisdami svarbią žinią apie pasaulio vystymosi kryptis, kurios gali išgelbėti mūsų pasaulį.

            Visi projekto rezultatai, nuotraukos ir medžiaga yra paskelbti projekto svetainėje: https://sites.google.com/view/sdinschool/

Projektas gegužės 14 d. gavo Nacionalinį eTwinning kokybės ženklą.

Projekto „Moksliniai atradimai, kurie pakeitė pasaulį“ metu mokiniai kartu su Ispanijos, Lenkijos ir Portugalijos mokyklų mokiniais kurs žurnalą apie žymius mokslininkus. Pradiniame etape buvo pasirinkti šie mokslininkai: Galilėjus, Marija Kiuri, Alfredas Wegneris. Mūsų mokykla pasirinko žymų chemiką Dmitrijų Mendelejevą.

 Projekto „Moksliniai atradimai, kurie pakeitė pasaulį“ rezultatas:

Projektas 2019 m. spalio 14 d. gavo Nacionalinį kokybės ženklelį, spalio 30 d. projektas gavo Europos kokybės ženklelį.

Tikime, kad šių projektų veiklos ne tik lavins XXI amžiaus mokinių kompetencijas, bet ir suteiks galimybę rasti naujų draugų už Lietuvos ribų.

Projektų koordinatorius – biologijos mokytojas Aleksej Peržu. Projektus vykdo – Gamtos, tiksliųjų mokslų ir geografijos; Užsienio kalbų metodinės grupės.


SAUGUMO AKADEMIJA SU PELYTE VISAŽINE

Projektas, skirtas pirmų klasių mokiniams, tęsėsi visus mokslo metus (2018–2019 m.). Projekto tikslas yra formuoti teisingas nuostatas apie saugumą ir skatinti vaikų kritinį mąstymą savisaugos klausimais. Žinios apie saugų elgesį gali išgelbėti sveikatą ir gyvybę.

Projektą įgyvendino visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit, socialinė pedagogė Beata Bartosikienė ir pirmų klasių auklėtojos, kurios per integruotas sveikatos ugdymo pamokas organizavo  mokomuosius užsiėmimus mokiniams.Nuo lapkričio iki balandžio mėnesio pirmokai draugavo su pelytė Visažine, kuri mokė vaikus saugaus elgesio taisyklių. Buvo naudojamasi iš projekto organizatoriaus (Vilniaus visuomenės sveikatos biuro) gauta pagalbine medžiaga: užduočių knygelėmis su žaidimais ir užduotimis. Jos  padėjo įtvirtinti kelių eismo taisykles, žinias, kaip vengti pavojaus ir saugiai leisti laiką namie, mokykloje, žaidimų aikštelėje ar prie vandens telkinių. Prie kiekvienos užduoties buvo naudingų pastabų, kurias kiekvienas vaikas turėtų prisiminti.

Projekto pabaigoje mokinukams, atlikusiems visas užduotis, buvo   įteikti saugumo akademijos sertifikatai.


Tarptautinė STEM atradimų savaitė 2019 (STEM Discovery Week 2019)

Mokyklos gamtos mokslų mokytojai ir šiemet prisidėjo prie tarptautinės STEM mokslų populiarinimo iniciatyvos „STEM atradimų savaitė 2019“, kuri pasaulyje vyksta jau ketvirtą kartą. Šiais metais European Schoolnet organizacija kvietė nuo vasario iki balandžio mokytojus organizuoti įvairias edukacines veiklas, kurios demonstruotų inovatyvių priemonių taikymą.

Mūsų mokykloje šios akcijos proga buvo organizuotos specialios pamokos su LEGO. 6 klasės mokiniai, naudodami jiems gerai pažįstamą konstruktorių, kūrė įvairius organizmus ir taip nagrinėjo jų prisitaikymą prie aplinkos sąlygų. Mokiniai ne tik įtvirtino žinias ir gebėjimus, atitinkančius Bendrojo ugdymo programas, bet ir lavino kritinį mąstymą bei kūrybiškumą.

7 klasės moksleiviams buvo pasiūlyta dirbtuvių metų kitaip susipažinti su Afrikos geografija. Jie turėjo grupėse sukurti didelius Afrikos žemėlapius, kur nurodė svarbiausius gamtos objektus šiame žemyne. Mokinių kruopštumas žemėlapių rengimo procese nustebino ne tik mokytojus, bet ir pačius mokinius. Jie pastebėjo, kad tinkamai parengti žemėlapį nėra taip paprasta.

5 klasės mokiniams buvo organizuota „Didžiausia Pasaulio pamoka“ Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva. Šios pamokos tikslas yra suteikti mokiniams žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, atsižvelgiant į 2015 metais JTO paskelbtus darnios plėtros tikslus. Penktokai susipažino su tikslais ir jų svarba ateities kartoms. Pamatė, kaip maistas jų lėkštėje yra susiję su pasaulio problemomis: skurdu, nelygiomis teisėmis, klimato atšilimu. Pamokos pabaigoje kiekvienas iš jų nurodė nors vieną dalyką, kurį darys, siekdamas padėti pasauliui, ir gavo JTO sertifikatą, kad žino, kaip galima prisidėti prie pasaulio problemų sprendimo.

Dėkojame visiems, palaikiusiems „STEM atradimų savaitės“ iniciatyvą šiais metais. Džiaugiamės, kad ir šiais metais tapome tokios didelės akcijos partneriais.


Projektas „Pažink valstybę”

Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais įgyvendina projektą „Pažink valstybę“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Gruodžio 3 d. mokinių komanda (Talina Clavaitė 6v kl., Anastasija Sepova 7a kl., Jelizaveta Gertner 8a kl., Erika Hrodel 8a kl., Darija Dmitrenko 11a kl., Karina Mazova 11a kl.) pristatė savo projektą „Rekreacinių ir edukacinių zonų kūrimas Pašilaičių mikrorajono gyventojams Tautų vienybės parke“. Pristatymai vyko LR Aplinkos ministerijoje. Mokiniai pristatė savo parko viziją, kaip jis galėtų tapti puikia vieta poilsiui Pašilaičių mikrorajono gyventojams. Taip pat nebuvo pamiršta ir apie tai, kad parkas gali tapti puikia edukacine vieta mokyklos mokiniams. Komandos narių kūrybiškumui nebuvo ribų. Pagal jų viziją parke galėtų atsirasti ne tik takeliai ir suoleliai, bet ir naujai pasodinti žoliniai augalai, pavėsinės, o gal net šiltnamis ar fortepijonas.

Projektą „Pažink valstybę“ Lietuvoje organizuoja Ugdymo plėtotės centras kartu su Valstybės pažinimo centru prie LR Prezidentūros kanceliarijos. Mokykloje projekto veiklas koordinavo biologijos mokytojas Aleksej Peržu.


Projektas „STEM mokyklos ženklas (STEM School Label)”

Pagrindinis projekto „STEM mokyklos ženklas“ tikslas – padėti Europos bendrojo ugdymo mokykloms įsivertinti vykdomas STEM veiklas ir planuoti, kaip tobulinti STEM veiklą. STEM mokyklos ženklo platforma ir įsivertinimo priemonė kurta, atsižvelgiant į pagrindinius elementus ir kriterijus, kuriuos būtina įtraukti į mokyklos, siekiančios vadintis STEM mokykla, strategiją.

Iš viso buvo gautos 43 anketos. Ir mūsų mokykla pateko į atrinktų 16 mokyklų sąrašą.

Ugdymo įstaigos buvo atrinktos remiantis šiais kriterijais:

  • tikslinga motyvacija, orientuota į STEM mokyklos ženklo platformos ir įsivertinimo priemonės išbandymą;
  • komandos subūrimas (komandos sudėtyje yra technologijų, gamtos mokslų ar matematikos mokytojų, taip pat mokyklos vadovas ar jo pavaduotojas / skyriaus vedėjas);
  • mokyklos vadovo pritarimas dalyvauti STEM mokyklos ženklo platformos ir įsivertinimo priemonės išbandyme;
  • anglų kalbos žinios;
  • mokyklos atvirumas, patirtis ir motyvacija dalintis gerąja praktika, vykdyti sklaidą;
  • gebėjimas naudotis skaičiuoklėmis, mokytojų veiklos koordinavimas;
  • mokyklos geografinė padėtis (skirtingų Lietuvos regionų ugdymo įstaigos);
  • mokyklos tipas (ikimokyklinio ugdymo įstaigos, pradinės mokyklos, progimnazijos ir gimnazijos).

Mokyklų atranka vykdyta įgyvendinat 2017–2020 m. Ugdymo plėtotės centro kartu su „European Schoolnet“, „Ciencia Viva“ (Portugalija), „Maison pour la Science d’Alsace“ (Prancūzija), „Center for the Promotion of Science“ (Serbija) „Erasmus +“ strateginių partnerysčių (sutarties numeris 2017–1-BE02-KA201-034748) projektą „STEM mokyklų ženklas“ (angl. – „STEM School Label“).

Informacijos šaltinis