Atostogos

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.;

Ugdymo proceso trukmė:

  • 1–4 klasių mokiniams – 175,
  • 5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185,
  • III gimnazijos klasės mokinimas – 180,
  • IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų.

Аtostogos:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Vasaros atostogų pradžia 2024 m. 1–4 klasių mokiniams nuo birželio 6 d., 5–8, I–II klasės nuo birželio 20 d., III klasėms nuo birželio 13 d.; jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.