„Erasmus+” projektas „Life is Art; Art is Life“

Menas yra viena geriausių priemonių, padedančių žmonėms išreikšti emocijas. Remiantis pedagogikos specialistų nuomone, menas ne tik suteikia žmogui galimybę pajausti sėkmę akademinėje srityje, bet ir įtraukia mokinius į socialinę aplinką, todėl menas yra svarbus tiek mokiniams, tiek mokytojams formuojant jų suvokimą apie žmogaus kultūrą bei bendruomenę.

Mokinių kūrybiškumo ir vaizduotės lavinimas skatinamas per meninį ugdymą, padedantį mokiniams geriau suvokti juos supantį pasaulį, todėl šis projektas, kuriame dalyvauja šešios mokyklos, siekia supažindinti mokinius su meno nauda kasdieniame gyvenime.

Projekto tikslai:

 • įtraukti skirtingos kultūrinės patirties mokinius į mokyklos bendruomenės gyvenimą per meninę veiklą;
 • ugdyti bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų, tėvų ir bendruomenės per meninę veiklą;
 • dalintis skirtinga kultūrine patirtimi;
 • analizuoti susijusius su menu mokslinius kontekstus, remiantis projekto veiklomis, orientuotomis į skirtingus mokinių poreikius.
 • skatinti dalytis inovatyvia praktika ir patirtimi tarp įvairių Europos mokyklų;
 • ugdyti mokinių gebėjimą tyrinėti, raštingumą, lavinti skaitmeninius įgūdžius ir skatinti integruotų mokomųjų dalykų mokymąsi;
 • ugdyti mokinių kritinį mąstymą, iniciatyvumą, bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžius;
 • kelti ir gilinti mokytojų profesionalias kompetencijas, susijusias su menu, meno istorija, užsienio kalba bei informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis;
 • dalijantis kasdienio gyvenimo patirtimi gebėti matyti skirtingų kultūrų panašumus ir skirtumus;
 • skatinti mokinių kūrybiškumą jiems dalyvaujant įvairiose veiklose projekto metu;
 • skatinti mokytojus ir mokinius naudotis Web 2.0 įrankiais.

Mūsų projektu „Gyvenimas – tai menas; Menas – tai gyvenimas“ mes norėtume inicijuoti 14-18 metų mokinių iš skirtingų Europos šalių tarpkultūrinį dialogą atskleidžiant meno, sporto, meno istorijos, teatro, muzikos, literatūros bei informacinių ir komunikacinių technologijų svarbą bendravimo kontekste. Pagrindinis projekto siekis yra pasidalinti kultūros ypatybėmis per meno raišką: projekto dalyviai turės išsirinkti savo šalies tautinį meno kūrinį ir pristatyti jį projekto dalyviams iš pasirinktos šalies, tuo tarpu dalyviai iš kitos šalies turės sukurti atsiliepimą į tautinį kūrinį viena iš šių formų: muzikos, šokio, vaidybos, piešimo.

Dalyvių susitikimo metu bus organizuojami meno festivaliai, kuriuose mokiniai dalinsis savo kūryba. Mokiniai iš skirtingų šalių bus suskirstyti grupėmis siekiant sukurti kūrybinį projektą, susijusį su konkrečia meno forma.

Mūsų uždavinys yra skatinti mokinių domėjimąsi menu, naujų kultūrų pažinimą, plėtoti savo kūrybinius gebėjimus. Taip pat dalyvavimas šiame projekte bus naudingas tobulinant užsienio kalbų mokėjimą bei lavinant tarpkultūrinio bendradarbiavimo įgūdžius.

Siekiant vizualizuoti projekto rezultatą, planuojama parengti nuotraukų albumą, kuriame bus pristatyti mokinių meno kūriniai, atlikti projekto metu, taip pat sukurti filmą.

Projekto metodologijos pagrindą sudaro veiklos, orientuotos į meną: prezentacijos, vaidybos technika, stebėjimas, mokymas, žaidimai, technologinės dirbtuvės, bendradarbiavimas, dienoraščio rašymas bei parodos.

Šio projekto privalumas atspindi skirtingų tautybių mokinių bendradarbiavimo skatinimą ir plėtojimą.

Dalyvaudami šiame projekte mokiniai įgis supratimą apie skirtingų tautybių atstovų bendrystę ir draugystę kaip Europos kultūros vertybę.

Projekto trukmė: 2020 – 2023 metai.

Projektą finansuoja „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo Strateginių partnerysčių programa (Nr. 2020-1-IT02-KA229-079931_5).

Daugiau informacijos apie veiklas projekte —>