Įtraukusis ugdymas

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

Gimnazijoje įrengtas sensorinis kambarys. Detalesnę informaciją apie pastato prieinamumą ieškokite STASIS.LT sistemoje.

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

Mokinių tėvų informavimas

Pedagogų pasirengimas

Gimnazijos mokytojai sistemingai bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais. Įtraukiojo ugdymo gerinimas yra numatytas gimnazijos ir metodinių grupių veiklos planuose.

Gimnazijoje sėkmingai įgyvendintas Erasmus+ programos tarptautinis projektas „Kelionė įtraukiojo ugdymo link“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000075033). Daugiau informacijos apie projekto tikslus, veiklas ir rezultatus rasite čia.

Per 2021-2022 m.m. mokytojai aplankė 155 seminarus, skirtus įtraukiam ugdymui (iš viso 1779 val.; apie 20 val. vienam mokytojui).

Per 2022-2023 m.m. mokytojai aplankė 273 seminarus, skirtus įtraukiam ugdymui (iš viso 2655 val.; apie 29 val. vienam mokytojui).

Dalis aplankytų seminarų:

 1. Mokinių emocinių kompetencijų ir bendravimo iššūkiai bei galimybės 
 2. Sėkminga integracija dirbant su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimą
 3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų aplinkos ir mokymo metodų pritaikymas praktikoje
 4. Įtraukusis ugdymas :kaip klsasėje ugdyti kitakalbį mokinį
 5. Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje – KAIP SIEKTI PAŽANGOS?
 6. Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti?
 7. Konferencija NordED “Įtraukiojo ugdymo link”
 8. Kaip ugdyti mokinius turinčius specifinius mokymosi sutrikimus?
 9. Elgesio sutrikimų turintys mokinys klasėje: pradinių klasių mokytojo veiksmai
 10. Aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimų turintis pradinukas mano klasėje: kaip galiu jam padėti?
 11. Aplinkos, ugdymo struktūrizavimas ir optimizavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui
 12. Vaikų ir paauglių elgesio sutrikimai: kodėl jų atsiranda, kaip bendrauti su šių sutrikimų turinčiais vaikais ir kuo gali padėti pedagogas
 13. Nu(si)raminimo būdai SUP (ir ne tik) vaikams
 14. Migrantų vaikų integracija ir švietimas: iššūkiai ir galimybės