Biblioteka

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos biblioteka įkurta 1988 m. Nuo 2019 m. balandžio mėn. bibliotekai vadovauja  Liudmila Pozniak. Bibliotekos fonde yra daugiau nei 13 000 leidinių, taip pat atskiras 25 000 vadovėlių fondas. Kasmet biblioteka aptarnauja apie 10 000 skaitytojų.
Iš mokinio krepšelio lėšų visų klasių mokiniai visiškai aprūpinami vadovėliais, pagal galimybes kitomis mokymo priemonėmis.
Biblioteka turi 6 kompiuterius, spausdintuvą, garso ir vaizdo aparatūrą, interneto ryšį.
Skaitykloje komplektuojama naujausia informacinė literatūra: žinynai,  žodynai, enciklopedijos lietuvių ir rusų kalbomis, vaikų enciklopedijos.
Kiekvienas skaitytojas aprūpinamas literatūra, randa reikiamos medžiagos. Kiekvienam teikiamos konsultacijos įvairiais klausimais. Jaukioje ir skoningai įrengtoje bibliotekoje rengiamos parodos.
Bibliotekoje mokiniai rengia projektinius darbus, ruošiasi pamokoms, dažnai žiūri vaizdo filmus.
Gimnazijos biblioteka bendrauja su kitomis Vilniaus miesto mokyklų bibliotekomis, Martyno Mažvydo vaikų literatūros centru, Vilniaus centrinės bibliotekos Kalvarijų viešąja biblioteka. 
Tikimės, kad lankytojams ir skaitytojams biblioteka taps kultūros židiniu.