Vaiko gerovės komisija

 1. Vaiko gerovės komisijos veiklą koordinuoja – Aleksej Peržu, direktorius;
 2. Sekretorius – Lija Tavdgiridze, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
 3. Nariai:
 • Tatiana Trushakova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Lilija Jedinskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Galina Kasperovič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Irina Lukaševič, IT mokytoja metodininkė, matematikos vyr. mokytoja;
 • Ala Kirkevič, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Aušra Gaidamavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Hanna Gudeliun, vyr. logopedė;
 • Tetiana Yarmola, psichologė,
 • Irina Celencevičienė, vyr. specialioji pedagogė;
 • Violeta Palaimienė, socialinė pedagogė;
 • Beata Bartosikienė, socialinė pedagogė;
 • Irena Voroneckaja, socialinė pedagogė.

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS APRAŠAS