Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialisto pagrindinės atsakomybės

                      Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje:

 • konsultuoti ugdymo įstaigos bendruomenę sveikatinimo klausimais;
 • organizuoti ir vesti veiklas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis;
 • organizuoti lėtinių ligų profilaktiką (koordinuoju savirūpos organizavimo procesus);
 • suteikti pirmąją pagalbą bei tikrinti mokinių asmens higieną;
 • prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams;
 • tvarkyti ir analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus;
 • analizuoti sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius;
 • prižiūrėti ugdymo įstaigos aplinkos atitiktį higienos normoms bei teikti siūlymus dėl sveikatai palankios aplinkos;
 • planuoti ir organizuoti sveikatinančius projektus;
 • rengti ir dalintis medžiaga apie sveikatos stiprinimą;
 • dalyvauti užkrečiamųjų ligų plitimo valdyme.

Visais šiais aukščiau išvardintais klausimais galite kreiptis į mane el. paštu natalja.aksamit@vvsb.lt arba telefonu (+370 655 977 32) arba per MANO el. dienyną aukščiau nurodytu darbo laiku. Esant poreikiui, mano nurodytomis darbo dienomis ir darbo valandomis galite mane rasti ir ugdymo įstaigoje 112 kabinete.