2009-2010 m. m.

Svarbiausi mokyklos pasiekimai  2009- 2010 mokslo metais

Šalies ir tarptautiniai renginiai

Tarptautinis mintino skaičiavimo konkursas „Matmintinis”(4-6 kl. grupėje). Margarita Buchovskaja, 6 kl., III vieta Mokytoja- J. Kižina
Tarptautinis  vaikų turnyras 9-11 kl. „Auksinė šaškė” Artūr Tunkevič, T. Pavliukovič III vieta Mokytojas – A. Jefimov.
II Respublikinis raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas A.P.Čechovo 150- osioms gimimo metinėms Aleksej Peržu, 9 kl,. Laureatas Mokytoja – G. Kasperovič
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada Erik  Kisel, 11kl., Pagyrimo raštas Mokytoja – S. Bisekerskaja.

Dalyvavimas  šalies ir tarptautiniuose festivaliuose, akcijose ir projektuose, tyrimuose: Europos konkurse „Vaiko teisų konvencijos 20-osios metinės”, Kauno medicinos universiteto vykdytame tarptautiniame gyvensenos ir sveikatos tyrime, festivalyje “IV Internacional contest of  children and youth creation”, VII Tarptautiniame festivalyje “ Su Rusija širdyse” .

Miesto renginiai

Vilniaus m. anglų kalbos olimpiada Erik Kisel, 11 kl I vieta Mokytoja – S. Bisekerskaja
Vilniaus m. 3-4 kl. rusų mokomąja kalba mokyklų olimpiada „Apsaugokim žemės planetą”. Julija Surgutskyte, 4 kl I vieta Mokytoja – U. Abramova
Vilniaus m. mokinių sporto žaidynių šaškių pirmenybės 1-12 kl Vilniaus A.Puškino  vidurinės mokyklos komanda I vieta Mokytojas – A. Jefimov
Vilniaus m. 61-ųjų mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos. Vilniaus A.Puškino  vidurinės mokyklos komanda I vieta  Mokytoja – I. Jefimova
Vilniaus m. 6-9 kl. moksleivių gimtosios ( rusų) kalbos olimpiada Margarita Buchovskaja 6 kl., II vieta  Mokytoja – I. Lesovodskaja
Vilniaus m. mokinių dainų konkursas prancūzų kalba Margarita  Kisel,  6 kl II vieta  Mokytojas – T. Ladyš
Vilniaus m. 3-4 kl. moksleivių gimtosios (rusų) kalbos dailyraščio konkursas K. Samuliova, 4 kl II vieta Mokytoja – U. Abramova
Vilniaus m. 61-ųjų mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (bėgimo 800 m.). Diana  Kačanova, 10 kl II vieta  Mokytoja – I. Jefimova
Vilniaus m. mokinių sporto žaidynių šaškių pirmenybės 5-8 kl. Vilniaus A.Puškino  vidurinės mokyklos komanda II vieta Mokytojas – A. Jefimov
Vilniaus m. 6-9 kl.  moksleivių gimtosios (rusų) kalbos olimpiada Diana Voinova, 9 kl. III vieta Mokytoja – G. Kasperovič
Vilniaus m. fizikos olimpiada Gleb Cymliakov, 12 kl III vieta Mokytoja – N. Kirijanova

Dalyvavimas renginiuose: miesto konkurse „Žemė – mūsų rankose”, Vilniaus Goethes s instituto konkurse “Mano šeimos kalbų istorija” renginyje “The image of my school”, dalyvavimas neįgaliųjų Dienos centro “Viltis” koncerte,  skirtame Motinos dienai, akcijoje „Saugok mane”, meno parodoje “Žiemos vakarai”, kalėdiniame labdaros renginyje.