2020-2021 m.m.

MO muziejaus ir Britų tarybos projektas ”Vizualinio mąstymo mainai mene”

page1image58922272 Kaip sudominti diskutuoti? Pasakyti ne tik savo nuomonę, bet išgirsti ir kito, o galiausiai sutarti, kad skirtingi požiūriai gali būti savaip teisingi? Kartais tai nėra taip paprasta ir lengva. Taigi MO muziejaus ir Britų tarybos organizuojamas projektas,  pasitelkiant šiuolaikinį meną ir MO muziejaus vykdomas edukacines programas, sieks  skatinti dialogą, įprotį išgirsti ir išklausyti kito nuomonę, argumentuoti ir nepriimti vienos tiesos kaip galutinės.

Projekto tikslas/uždaviniai: supažindinti mokinius ir mokytojus su šiuolaikiniu menu skatinti domėtis Lietuvos ir užsienio menininkais bei jų kūryba; pasitelkiant Vizualinio mąstymo metodą, ugdyti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, viešojo kalbėjimo įgūdžius; užmegzti ryšius su mokyklomis, mokiniais skatinti bendradarbiavimą, bei bendrus projektus, veiklas.

Projekto metu vyks specialūs edukaciniai užsiėmimai, paremti vizualinio mąstymo strategija. Tai MoMA muziejaus (JAV) edukatoriaus Philipe Yenawine ir psichologės Abigail Housen sukurtas meno edukacijos metodas, kurį MO muziejuje taiko MO edukatoriai. Užsiėmimų metu vyksta nuolatinis edukatoriaus ir dalyvių dialogas, naudojama universali klausimų sistema, skatinanti stebėti ir apibūdinti, interpretuoti remiantis argumentais, nuosekliai samprotauti.  

Edukacinis projektas įgyvendinamas pagal „People to People“ programą bendradarbiaujant su Britų taryba Lietuvoje.

Projekte dalyvauja gimnazijos III klasių mokiniai. Mokytojai: Galina Kuzborskaja, Anna Savickaja, administracijos atstovė Galina Kasperovič, mokytoja, projekto koordinatorė mokykloje, Rūta Strumskienė.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas ->


Šiais mokslo metais gimnazijos mokytojai bei mokiniai įsitraukia į naujus eTwinning projektus.

Projektas „Math&Art&Poetry”. Projekto tikslas yra parodyti mokiniams tarpdalykinius ryšius, siejančius meną ir poeziją su matematika. Dalyviai ne tik gilins savo pasirinktos srities žinias, taikys matematiką mene ir poezijoje, bet ir lavins komunikavimo, bendradarbiavimo kompetencijas, mokysis naudotis naujomis IKT priemonėmis, susipažins su kitų šalių mokyklomis. Projekte dalyvauja skirtingų Europos šalių mokyklos (Graikijos, Serbijos, Prancūzijos, Rumunijos, Bosnijos ir kt.). Mūsų mokykloje į šio projekto veiklas įsitrauks I g klasės mokinių komanda su matematikos mokytoja ir klasės vadove Olga Stepurko, dailės mokytoja Anastastasija Kodzisova ir anglų kalbos mokytoja Galina Kuzborskaja.

Projektas „Teatras. Tapyk šokdamas“. Projekto metu mokiniai ne tik susipažins su muzikos, dailės ir šokio sinteze, bet ir sužinos, kaip sujungti skirtingus menus viename kūrinyje; susipažins su „spalvotos klausos“ kompozitoriais ir „muzikinio matymo“ tapytojais; sukurs didesnio formato paveikslų; dalinsis savo darbais TwinSpace platformoje; sukurs trumpą pasirodymą ir pristatys jį projekto partneriams bei mokyklos bendruomenei. Projektas vyksta nuo 2020 m. lapkričio mėn. ir tęsis iki 2021 m. balandžio mėn. Projekto vadovės: dailės mokytoja Anastasija Kodzisova, muzikos mokytoja Natallia Barkouskaya, šokio ir kūno kultūros vyr. mokytoja Veronika Yanch.

Projektas „Keep Fit – Keep Healthy“. Projekto pavadinimas teigia, kad visos veiklos bus susijusios su sveika gyvensena. Projekto tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į sveiką gyvenseną, skatinti juos aktyviai ir sveikai gyventi. Šiandien tai ypač aktualu, nes dėl COVID-19 pandemijos ir nuotolinio mokymo mokiniams ilgai tenka dirbti prie kompiuterio ir mažai laiko lieka aktyviai veiklai. Projekte dalyvaus 7b klasės mokiniai su biologijos mokytoju Aleksejumi Peržu.

Daugiau informacijos apie dalyvavimą eTwinnning projektuose ->


Tyrinėjimo menas Vilniuje

Šiais metais mūsų gimnazijos 5b klasės mokiniai ir mokytojai dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas Vilniuje“, kurį įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su kūrėjų asociacija „Kūrybinės jungtys“.

Tyrinėjimo menas – tęstinė programa, kurioje atskleidžiami ir ugdomi svarbiausi XXI amžiaus mokinių gebėjimai, tobulinamos mokytojų kompetencijos juos ugdyti bei suteikiama praktinė pagalba sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

Šio projekto tikslai – padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilųjį mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas – partnerystė ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų. Šis projektas sudarytas iš dviejų dalių: mokinių ir mokytojų tyrinėjimo projektų.

Mokinių tyrinėjimo projekte mūsų gimnazijoje dalyvauja 5b klasė kartu su klasės vadove ir projekto iniciatore Rūta Strumskiene. Mokinukai kartu su kuriančia praktike Aušrine pasirinko per kūrybines programos veiklas ir lietuvių kalbos, dailės, kūno kultūros, šokio pamokas tyrinėti gyvūnus bei ugdytis bendradarbiavimo ir bendravimo gebėjimus. Džiaugiamės, kad prie šio projekto veiklų aktyviai prisijungė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jūratė Skrickienė bei Lina Meškauskienė, šokių mokytoja Veronika Yanch, kūno kultūros mokytoja Nadežda Nakvose. Mokinių pasirinkta gyvūnų tema leido paįvairinti pamokas, sudominti  ugdymosi procesu. Per lietuvių kalbos pamokas jie kūrė rašinius apie gyvūnus, plėtė žodyną, akiratį. Dailės pamokose mokiniai, piešdami gyvūnus, naudojo neįprasta būdą – geometrines figūras, pasirinkdami spalvas atskleidė savo jausmus to gyvūno atžvilgiu. Šokių pamokose vaikai turėjo sugalvoti pasirinkto gyvūno šokį, o kūno kultūros – sugalvoti fizinio lavinimo pratimų, atkartojančių gyvūno judesius.

Mokytojų tyrinėjimo projekto įgyvendinimui mokykloje buvo sukurtas „Mokytojų klubas“, kuriam vadovauja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Skrickienė. Prie mokytojų klubo prisijungė įvairių dalykų mokytojai: dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė, chemijos mokytoja Irina Jermak, geografijos mokytojas Vasilij Jankovič, gimtosios (rusų) kalbos mokytoja Tatjana Anufrijeva, dorinio ugdymo (etikos) mokytojos Tatjana Trushakova ir Ekaterina Ushakova, kūno kultūros mokytoja Nadežda Nakvose, lietuvių kalbos mokytoja Lina Meškauskienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Asta Pečiulienė, istorijos mokytoja Irina Petkevič, šokių mokytoja Veronika Yanch, matematikos mokytoja Jelena Kižina, technologijų ir dailės mokytoja Natalja Zareckaja, biologijos mokytojas Aleksej Peržu. Susitikimų metu kartu su kuriančia praktike Simona „Mokytojų klube“  svarstomi aktualūs, su projekto įgyvendinimu susiję klausimai, dalijamasi gerąja patirtimi, atliekamos veiklos, susijusios su kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymu. Mūsų gimnazijos mokytojai pasirinko šiuolaikinės pamokos kryptį, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškai nuotolinei pamokai. Klubo veikla skatina tyrinėti ir pamokose taikyti kūrybiško ugdymo ir kritinio mąstymo metodus, labiau pasitikėti savo jėgomis. Kovo pradžioje planuojamas projekto sklaidos renginys gimnazijoje. Projekto veiklas gimnazijoje kuruoja direktorės pavaduotojas ugdymui Aleksej Peržu.

„Mokytojų klubas“ apie šiuolaikinę pamoką

Kovo 3 d. gimnazijoje nuotoliniu būdu įvyko Vilniaus miesto projekto „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ baigiamasis renginys, kurį organizavo „Mokytojų klubas“ kartu su koordinatore Simona Kosinskaite.

            Renginio metu mokytojai pateikė savo įžvalgas apie šiuolaikinės pamokos elementus, metodus ir įrankius, naudotinus tiek nuotoliniu būdu, tiek gyvai klasėse. Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Skrickienė kalbėjo, kaip tinkamai organizuoti bendravimą ir bendradarbiavimą virtualioje erdvėje. Dorinio ugdymo mokytoja Tatiana Trushakova pasakojo apie empatijos ugdymą, pasiūlė keletą metodų, padedančių mokytojams ir klasės vadovams. Dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė leido mokytojams patirti tikrą dėlionės dėliojimo džiaugsmą. Ji pristatė virtualų įrankį, kuris leidžia bet kurį vaizdą paversti dėlione. Taip pat šis įrankis leidžia mokiniams dėlioti dėlionę kartu – lavina bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Šokių ir fizinio ugdymo mokytoja Veronika Yanch pasidalino savo patirtimi, kaip galima panaudoti „Padlet“ įrankį savo pamokose, pateikė keletą savo darbų pavyzdžių. Biologijos mokytojas Aleksej Peržu pristatė kitą įrankį, kuris skirtas bendram nuotoliniam darbui – „Jamboard“. Šiuo įrankiu mokiniai gali kartu kurti įvairius plakatus. Apie modeliavimo svarbą matematikoje kalbėjo matematikos mokytoja Jelena Kižina. Ji pasakojo, kaip jos mokiniai, naudodami sniegą, nagrinėjo erdvines figūras. Dailės ir technologijų mokytoja Natalja Zareckaja pasidalino savo patirtimi, kaip galima naudoti modeliavimą ne tik realiame gyvenime, bet ir naudojant virtualų įrankį „TinkerCad“.

5b klasės projektas „Tyrinėjimo menas“

Gimnazija tęsia dalyvavimą Vilniaus miesto projekte „Tyrinėjimo menas Vilniuje“. Projekto pradžioje 5b klasės mokiniai kartu su klasės vadove Rūta Strumskiene ir „Kūrybinių jungčių“ koordinatore Aušrine Balkaityte turėjo pasirinkti įdomią ir patrauklią temą. Mūsų penktokai nusprendė tyrinėti gyvūnus. Keturis mėnesius vaikai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Jūrate Skrickiene ir Lina Meškauskiene, fizinio ugdymo mokytoja Nadezhda Nakvose, šokių mokytoja Veronika Yanch bei savo klasės vadove į savo pamokas integravo gyvūnų tematiką.

Kovo 17 d. 5b klasės mokiniai pasidalino su gimnazijos bendruomene,  klasės mokinių tėvais savo projekto rezultatais – papasakojo apie susikurtą virtualų pasaulį. Šio renginio metu klasės vadovė, koordinatorė bei patys mokiniai pasidalino įžvalgomis apie projektą ir jo poveikį. Klasės vadovė Rūta Strumskienė pasakė, kad projektas suvienijo klasę. Mokiniai pradėjo dirbti ir veikti kartu, kaip tikra komanda. Mikroklimatas klasėje pagerėjo. Mokiniai pristatymo metu prisipažino, kad pamokos pasidarė dar įdomesnės ir prasmingesnės. „Kūrybinių jungčių“  koordinatorė Aušrinė Balkaitytė įžvelgė, kad vieno pagrindinio objekto, tai yra gyvūnų, atsiradimas skirtingų dalykų pamokose, leido mokiniams geriau įžvelgti tarpdalykinius ryšius. Taip pat šis projektas suteikė mokiniams daugiau erdvės kūrybai ir savirealizacijai.

Po trumpo pristatymo visiems renginio dalyviams buvo suteikta galimybė patekti į virtualų pasaulį, kur kaip realioje parodoje galima buvo pamatyti mokinių darbus. Pasaulis buvo sukurtas „Topia.io“ platformoje.

Dėkojame visiems renginio ir projekto dalyviams bei organizatoriams. Džiaugiamės, kad veikdami kartu pasiekėme tokį rezultatą.