Maitinimas

Maitinimo organizavimas istaigoje

MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Tėveliai, norintys užsakyti maitinimo paslaugą, turi kreiptis į Dussmann food service atstovą Džiuginta Belovą, tel. +370 673 78200

 Maitinimo organizavimo klausimais galima kreiptis į Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ maitinimo koordinatores:

Gerdą Vozgirdaitę, tel. (+370) 690 27256, el. paštas gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

A. Puškino valgiaraščiai (6-10 m.)

A. Puškino valgiaraščiai (11 m. +)