Maitinimas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Tėveliai, norintys užsakyti maitinimo paslaugą, turi kreiptis į Dussmann food service atstovą Džiuginta Belovą, tel. +370 673 78200

 Maitinimo organizavimo klausimais galima kreiptis į Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ maitinimo koordinatores:

Gerdą Vozgirdaitę, tel. (+370) 690 27256, el. paštas gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

A. Puškino valgiaraščiai (6-10 m.)

A. Puškino valgiaraščiai (11 m. +)