Naudojimosi taisyklės

NAUDOJIMOSI MOKYKLOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS


NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIZUOTA SKAITYKLA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Skaityklos kompiuterinė įranga naudojama tik gimnazijos bendruomenės ugdymo proceso reikmėms tenkinti. Šia įranga gali naudotis mokytojai, gimnazijos darbuotojai bei 6 – 12 klasių mokiniai (prie vieno kompiuterio vienas mokinys), mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su žemiau išdėstytomis taisyklėmis.

II. LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

Lankytojas (mokinys) turi teisę pasinaudoti skaityklos vietinio kompiuterių tinklo įranga:

 • darbui su Microsoft Office programomis,
 • informacijos paieškai internete bei bibliotekos kompiuterinėse duomenų bazėse,
 • metodinės medžiagos paieškoms (projektinių darbų rengimui bei pasiruošimui pamokoms),
 • kompiuterinių mokomųjų programų naudojimui bei kompaktinių plokštelių peržiūrai;
 • naudotis kompiuteriu 1 val. per dieną laisvu nuo pamokų metu;
 • gauti išsamią informaciją apie skaitykloje sukauptą įvairių informacijos šaltinių fondą (spaudinių, periodinių leidinių, kompaktinių plokštelių, projektinių darbų, metodinės medžiagos ir kt.);
 • gauti iš bibliotekos spaudinius, kompiuterines mokomąsias programas, kompaktines plokšteles laikinam naudojimuisi.

Lankytojas (mokinys) privalo: 

 • susipažinti su naudojimosi kompiuterizuota skaitykla taisyklėmis ir pasirašyti;
 • įspėti skaityklos darbuotoją apie galimybę pasinaudoti kompiuteriu;
 • tausoti ir saugoti skaityklos spaudinius, kompaktines plokšteles, negadinti inventoriaus;
 • sukauptą informaciją įsirašyti į savo elektronines laikmenas;
 • baigęs darbą sutvarkyti savo darbo vietą;
 • skaityklos patalpoje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems lankytojams.

Lankytojui (mokiniui) neleidžiama: 

 • išsinešti bet kokius spaudinius, kompaktines plokšteles, diskelius iš skaityklos patalpos be bibliotekininko žinios;
 • atsisiųsti iš interneto ar įdiegti bet kokią programinę įrangą;
 • keisti kompiuterio bei darbinės aplinkos parametrus;
 • palikti kompiuterio vidiniuose diskuose savo asmeninę informaciją;
 • skaitykloje esančią kompiuterinę įrangą naudoti pramogoms.

Lankytojų atsakomybė 

 • Lankytojai atsako už programinį/mechaninį kompiuterio pažeidimą (programinį – ištaiso, mechaninį – kompensuoja materialiai).
 • Lankytojai, 2 kartus pažeidę naudojimosi kompiuterizuota skaitykla taisykles, netenka teisės vieną mėnesį naudotis kompiuterizuotos skaityklos paslaugomis.

 NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIZUOTA SKAITYKLA  TAISYKLĖS