Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos efektyvumo didinimas

MOKYKLOJE MODERNIZUOJAMOS ERDVĖS

Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Mokykloje bus įgyvendinamas projektas „Vilniaus Aleksandro Puškino  mokyklos efektyvumo didinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0004. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšossudaro 302 589,10 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 26 699,03 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 26 699,05 Eur.

Įgyvendinus projektą bus modernizuotos Vilniaus Aleksandro Puškino  mokyklos sporto ir aktų salių, klasių erdvės. Modernizuojamoms patalpoms bus įsigyjami baldai ir įranga, kurių pagalba bus užtikrinamas mokinių kūrybiškumas, kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

Projekto vykdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracija