Priėmimas

Gerb. pretendentai mokytis Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Maloniai pranešame,

kad laukiame Jūsų 2023 m. balandžio 11 d. motyvacijos mokytis gimnazijoje vertinime:

1-ų klasių pretendentų laukiame 10.00 val.

5-8 klasių bei I-IV gimn. klasių pretendentų laukiame 11.30 val.

Atvykstant reikia turėti užpildytą prašymą dalyvauti mokinių motyvacijos mokytis įvertinime.

 Priėmimo komisijos primininkas


PRAŠYMAS DALYVAUTI MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS ĮVERTINIME


SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2022–2023 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO


PRIĖMIMO Į VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOJE 2022-2023 M. M. ĮVERTINIMO TVARKA

ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO PAKEISTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIĖMIMO TVARKAS, KURIOS ĮGYVENDINA SPECIALIZUOTO UGDYMO (INŽINERINĖS) KRYPTIES PROGRAMAS, SAVITOS PEDAGOGINĖS SISTEMOS ELEMENTUS


Mokinių priėmimo į mokyklą komisija:

  • Priėmimo komisijos pirmininkas – Aleksej Peržu, direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

  • Priėmimo komisijos pirmininko pavaduotoja – Tatiana Trushakova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

  • Sekretorė – Diana Grigaravičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

    Nariai:

  • Ala Kirkevič, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

  • Beata Bartosikienė, socialinė pedagogė;

  • Violeta Palaimienė, socialinė pedagogė;

  • Tetiana Yarmola, psichologė;

  • Kateryna Pipirienė, psichologė.

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KOMISIJOS DARBO LAIKAS

Diena Laikas Kabinetas
2023-05-03 ir 05-04 15:15 122