TIWI projektas

Vis daugiau Europos šalių skiria dėmesio informatinio mąstymo ugdymo stiprinimui. Atnaujindamos ugdymo programas šalys pastebi, kad skaitmeninio raštingumo ugdymas yra iššūkis mokiniams ir mokytojams. Mokiniai ne visada pastebi sąsajas su kasdieniu gyvenimu ir būsimu karjeros keliu, o mokytojams trūksta įrankių ir įgūdžių, kurie padėtų ugdyti informatinį mąstymą. Mokymas(is) tyrinėjant yra šiuolaikiškas požiūris į mokymo(si) procesą, leidžiantis mokiniams veikiant rasti atsakymus į sudėtingus klausimus, o mokytojui – tapti mokinio pagalbininku. Šis požiūris gali reikšmingai prisidėti prie informatinio mąstymo ugdymo. Siekiant pradinių ir pagrindinių klasių mokytojams suteikti reikalingų įgūdžių ir įrankių, inicijuotas tarptautinis projektas TIWI (Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant, angl. Teaching ICT with inquiry).

Pagrindinis projekto „Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant“, angl. „Teaching ICT with inquiry“ (toliau – TIWI), tikslas yra suteikti mokytojams priemonių (įrankių) ir įgūdžių, kad jie, naudodamiesi tyrinėjimu grįstu mokymu, galėtų mokyti programavimo STEM dalykuose. Projektas taip pat supažindina su ateities karjeros galimybėmis kompiuterių moksle bei programavimo pritaikymu realiame gyvenime ir STEM dalykuose.

Vienas iš TIWI projekto keliamų iššūkių – tyrinėjimo proceso kūrimas virtualioje aplinkoje ir įgyvendinimas klasėje. Tai nėra lengva užduotis – sukurti mokymosi aplinką, kuri skatintų mokinius tyrinėti ir atrasti, pačius kelti hipotezes, ieškoti nebijant klysti ir atrasti savo kelią iš daugybės galimų.

Iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies bus atrinkta po 20 mokytojų, kurie bus kviečiami išbandyti sukurtus intelektinius produktus (ugdymo veiklas) ar prisidėti juos kuriant. Mokytojų atsiliepimų pagrindu bus parengta ataskaita švietimo politikos formuotojams, kurioje bus pateikta sėkmingų mokymo(si) tyrinėjant taikymo informatinio mąstymo ugdymo srityje patirčių ir atvejų analizė bei rekomendacijos. Tikimasi, kad ataskaita padės priimant sprendimus, susijusius su informatinio mąstymo ugdymu. Ugdymo plėtotės centro skelbtas kvietimas sulaukė didelio dėmesio – norą dalyvauti pareiškė 82 mokytojai. Į Focus mokytojų grupę pateko ir biologijos mokytojas Aleksej Peržu. Projekto TIWI Focus mokytojų atrankoje buvo kviečiami dalyvauti pradinio ugdymo, STEM dalykų ir IT mokytojai, dirbantys su įvairaus amžiaus mokiniais, besimokančiais tiek pagal pradinio, tiek pagal pagrindinio bei vidurinio ugdymo programą.

2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje vyko renginys „TIWI projektas – tyrinėjimu grįstam mokymuisi“, skirtas pradinio ugdymo, STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykų ir informacinių technologijų mokytojams.

Susirinkę mokytojai dalinosi mokymosi masiniame atvirame internetiniame kurse (MAIK, angl. MOOC) „Teaching ICT with Inquiry“ patirtimi, aptarė sėkmes ir kilusius klausimus.

Mokymus šiame MAIK baigė ir sertifikatus gavo 20 Lietuvos mokytojų. Visa parengta mokymosi medžiaga (anglų kalba) yra laisvai prieinama visiems norintiems.

Mokytojai grupėse pristatė mokymosi tyrinėjant aplinkas (angl. Inquiry Learning Space, ILS), sukurtas MAIK mokymų metu naudojant Graasp kūrimo įrankį. Buvo aptarta, kaip sukurti gerą ILS, skirtą tyrinėjimu grįstam STEM dalykų mokymuisi integruojant programavimą ir informatinį mąstymą (angl. Computational thinking), ir įgyvendinti ugdymo procese.

Sausio 27 d. gimnazijoje vyko neįprasta gamtos pamoka. 6b klasės mokiniai gamtos ir žmogaus pamokoje ne tik mokėsi apie vandens apytakos ratą, bet ir turėjo galimybę išmokti sukurti mažą programėlę, vaizduojančią šį gamtos reiškinį. Mokiniai dirbo Go-Lab platformoje, kuri skirta interaktyviems tiriamiesiems darbams. Programuoti šeštokai bandė Scratch internetinėje platformoje.

LIETUVOS MOKYTOJAI TARP TIWI KONKURSO NUGALĖTOJŲ!

„STEM atradimų kampanija 2020“ (angl. „STEM Discovery Campaign 2020“)„Scientix“ organizuota tarptautinė iniciatyva, skirta pademonstruoti ir skatinti edukacines veiklas, susijusias su STEM ugdymu. Šių metų kampanijos šūkis buvo „Inovatyvios švietimo tendencijos“, daugiausia dėmesio skirta mokymo medžiagos ir kitų mokymosi išteklių demonstravimui.

Projektas Teaching ICT with Inquiry (toliau – TIWI) taip pat prisijungė prie „STEM atradimų kampanijos 2020“ ir organizavo konkursą mokytojams, kviesdamas pasidalinti juos savo mokymosi tyrinėjant aplinkomis (angl. Inquiry Learning Space, ILS), sukurtomis naudojant įrankį Graasp, ir pateikti pasakojimus apie ILS diegimą klasėje bei jų naudojimo poveikį.

Nepaisant nepaprastosios COVID-19 protrūkio sukeltos padėties, TIWI konkursas patvirtino, kad mokytojai rūpinasi ugdymo tęstinumu ir yra pasirengę prisitaikyti prie naujų situacijų. TIWI konkursui buvo pateikta 14 paraiškų ir išrinkti šie laimėtojai:

  • Aleksej Peržu, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija (Lietuva),
  • Mario Di Fonza, ISIS EUROPA (Italija),
  • Lidia Ristea, Secondary Scool I.A. Bassarabescu (Rumunija),
  • Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazija (Lietuva),
  • Stefania Matzari, Olohmero Dhmotiko Scholio To Kryfo Scholio (Kipras).

Sveikiname visus TIWI konkurso nugalėtojus!

Ypač džiaugiamės Lietuvos atstovų sėkme. TIWI projekte dalyvauja 26 Lietuvos mokytojai, du iš jų apsisprendė dalyvauti „STEM atradimų kampanijos 2020“ konkurse „ILS įgyvendinimo istorija“ ir abu tapo laimėtojais! Aleksej Peržu konkursui pateikė ILS „Круговорот воды в природе“, o Rigonda Skorulskienė – „Fizika kelyje“.

Nugalėtojų ILS įgyvendinimo istorijos bus paskelbtos baigiamajame projekto leidinyje, kitų konkurso dalyvių ILS bus paskelbtos TIWI projekto svetainėje kaip mokymosi tyrinėjant aplinkų pavyzdžiai ir taip taps projekto palikimu!

TIWI projekto komanda

Šaltinis: https://www.nsa.smm.lt/2020/06/04/lietuvos-mokytojai-tarp-tiwi-konkurso-nugaletoju/ 

The TIWI competition winners announced!

Rugsėjo 4 d. įvyko tarptautinė vaizdo konferencija, kurios metu buvo aptarti TIWI projekto sukurti intelektiniai produktai – medžiaga mokytojams apie ateities profesijas, susijusias su informacinėmis technologijomis, masinis atviras internetinis kursas „Teaching ICT with Inquiry“, tyrimo ataskaita apie tyrinėjimu grįstą STEM dalykų mokymą integruojant programavimą ir informatinį mąstymą. Konferencijos metu TIWI projekto mokytojai (tarp jų ir mūsų gimnazijos mokytojas) pristatė savo mokymosi tyrinėjant aplinkas (angl. Inquiry Learning Space, ILS), sukurtas naudojant įrankį  „Graasp“, bei ekosistemą „Go-Lab“ ir jų įgyvendinimo patirtį. Tarptautinės vaizdo konferencijos įrašą bei pranešimus galima rasti čia: https://www.emokykla.lt/nuotolinis/renginiu-medziaga/kita.

Rugsėjo 24–25 d. Nacionalinė švietimo agentūra organizavo praktinį sklaidos renginį „Mokymasis tyrinėjant – nuo idėjos iki įgyvendinimo“ Lietuvos mokytojams Kaune, kurio metu dalyviai turėjo galimybę praktiškai išbandyti ILS kūrimo įrankį „Graasp“, aptarti, kaip sukurti gerą ILS, skirtą tyrinėjimu grįstam STEM dalykų mokymuisi integruojant programavimą ir informatinį mąstymą (angl. Computational thinking), padiskutuoti apie ILS įgyvendinimą ugdymo procese.

Dalyviai apie sklaidos renginį Kaune:

Puikus seminaras. Buvo labai naudinga, įdomu. Viskas paaiškinta.

Buvo daug naudingos informacijos ir labai gerai išaiškinti informacijos šaltiniai. Labai geri lektoriai.

Programa naudinga norint dirbti su vaikais nuotoliniu būdu.

Labai norėtųsi, kad visą mokomąją medžiagą galima būtų išversti į gimtąją kalbą.

Susipažinau su nauja darbine, mokytojui skirta aplinka. Kiek ji bus naudinga mano darbe, parodys ateitis. Išbandysime. 

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: http://tiwi.eun.org 

Tarptautinį projektą TIWI įgyvendina partneriai: „European Schoolnet“ (Belgija), Kipro universitetas (Kipras), Le Mans universitetas (Prancūzija), Deusto universitetas (Ispanija). Projektą koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto trukmė 2018 m. rugsėjis – 2020 m. rugsėjis.