2021-2022 m.m.

Šiais metais mūsų gimnazijos 6 B klasės mokiniai ir mokytojai tęsia dalyvavimą projekte „Tyrinėjimo menas“, kurį įgyvendina kūrėjų asociacija „Kūrybinės jungtys“ kartu su Aktyvių piliečių fondu. Spalio 7 dieną įvyko pirmas įvadinis susitikimas su mokyklų atstovais. Šio susitikimo metu mokytojai turėjo galimybę praktiškai patyrinėti kritinio mąstymo, kūrybingumo ir bendruomeniškumo sąvokas. Taip pat susipažino su kūrėjais, kurie šiemet bendradarbiaus kartu su mokinių ir mokytojų komandomis.

Šio projekto tikslai – padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilųjį mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas – partnerystė ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų. Šis projektas sudarytas iš dviejų dalių: mokinių ir mokytojų tyrinėjimo projektų. 

Mokinių tyrinėjimo projekto veiklas gimnazijoje koordinuoja dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė. Projekte dalyvauja 6 B klasės mokiniai. Prie projekto veiklų ir idėjos prisijungia ir kiti mokytojai–dalykininkai: fizinio lavinimo mokytoja Nadezhda Nakvose ir gamtos mokslų mokytojas Artūras Polita. Kartu su „Kūrybinių jungčių“ atstove Dalia Mečkauskaite mokiniai komandose kuria orientacinį žaidimą, kuris galėtų vykti gimnazijos erdvėse. Mokiniai, dirbdami komandose, lavina ne tik savo kūrybiškumą, bet ir lyderystę, komunikavimo gebėjimus. Projekto metu mokiniai aplankė MO muziejų, išbandė įvairių edukacinių veiklų. Džiaugiamės, kad jau kovo 9 dieną mokiniai kvies kitų šeštų klasių mokinius išbandyti šį žaidimą.

Mokytojų klubo veiklas koordinuoja direktorės pavaduotojas ugdymui Aleksej Peržu. Šiemet mokytojų klubo nariai (dailės ir technologijų mokytojos Rūta Strumskienė, Natalja Zareckaja, muzikos mokytojai Snezhana Prokopovich, Natalia Barkouskaya, gamtos mokslų mokytojas Artūras Polita, istorijos mokytoja Irina Petkevič, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratės Skrickienė, etikos mokytoja Ekaterina Ushakova ir matematikos ir informacinių technologijų mokytojos Asta Pečiulienė ir Natalija Maklakova) kartu su „Kūrybinių jungčių“ atstovu Pauliumi Tamole nagrinėja mokytojų emocinę būseną ir jos gerinimo būdus. Ši problema pedagogų bendruomenėje paaštrėjo, kai grįžome į kontaktinį ugdymą. Mokytojo klubo nariai patys išbando skirtingus būdus, konsultuojasi su personalo vadybos specialistais, lanko parodas ir rengia relaksacijos renginius. Tikimės, kad klubo nariai netrukus pasidalins įžvalgomis su mokytojų bendruomene.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai, dalyvaujantys projekte, jau artėja prie etapo įgyvendinimo pabaigos ir ruošiasi baigiamiesiems renginiams. Po jų prasidės projekto veiklų įsivertinimo procesai, kurie leis pamatyti pokyčius.

Kūrybiškumo esmė – nebijoti nesėkmės.

(Edwin H. Land, išradėjas ir „Polaroid” įkūrėjas) 

Šią savaitę baigėsi mokinių projektas ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. Mūsų gimnazijos 6b klasė jau antrus metus dalyvauja šiame projekte ir tyrinėdami mokosi didesnę mokslo metų dalį. Į projekto veiklas yra integruojamas ir mokymosi turinys, nes mokinių sesijos vyksta pamokų metu.

Baigiamajame renginyje mūsų gimnazijos 6b klasės mokiniai savarankiškai prisiėmė atsakomybes ir dirbdami gupėse parengė, ir pravedė mokykloje orientacinio sporto žaidynes ir padėjo orientuotis kitoms trims 6-okų klasėms (apie 90 mokinių!).

Mokiniai į svečius pasikvietė bendraamžius ir pristatė jiems savo 2 mėnesių darbą: 5 paruoštas orientacines trasas, jų žemėlapius ir pačių sugalvotus klausimus iš dalykų: gamta ir žmogus, fizinis lavinimas, dailė ir technologijos.Mokinukai galėjo legaliai bėgioti mokykloje ir tuo tikrai mėgavosi! Ačiū mūsų kuriančiai praktikei Daliai, mokytojams Nadieždai ir Artūrui.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“ programos patirtimi ir modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių XXI amžiaus gebėjimus: kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, lyderystę ir iniciatyvumą. Tam pasitelkiamas kūrybiškas, tyrinėjimu, patirtimi ir jos refleksija bei savarankiškumu pagrįstas mokymosi procesas, kuris suteikia erdvę klausti, ieškoti, abejoti, kurti, išbandyti ir bendradarbiauti.

Skaitykite apie mūsų gimnazijos dalyvavimą Tyrinėjimo meno projekte

Skaitykite apie mūsų gimnazijos dalyvavimą projekte Švietimo naujienuose

Skaitykite apie mūsų gimnazijos dalyvavimą projekte 15 min naujienų portale

 


Tarptautiniai „eTwinning“ projektai

2021 – 2022 m. m. mokytojai ir mokiniai dalyvaus dviejuose „eTwinning“ projektuose.

„Twimprove“ – tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja mokyklos iš Turkijos, Italijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas yra patobulinti mokytojų ir mokinių kompetencijas, naudojant skaitmeninius Web 2.0 įrankius. Šiame projekte yra akcentuojamas anglų kalbos įgūdžių tobulinimas. Projektas truks nuo spalio iki vasario mėnesio.  

„STEAM and Leonardo da Vinci“ – tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvaus mokyklos iš Ispanijos, Graikijos ir Lietuvos. Jo esmė – STEAM dalykų ryšio perteikimas vaizduojant Leonardo da Vinčio asmenybę. Projekto veiklos startuoja spalio pabaigoje ir truks iki pavasario.

Daugiau informacijos apie dalyvavimą eTwinnning projektuose ->


Samsung Baltijos šalių projektas „Solve for Tomorrow“

Siekdama plėsti jaunimo žinias ir skatinti prasmingą skaitmeninių įgūdžių naudojimą, „Samsung“ vykdo skaitmeninio švietimo ugdymo projektus. Šiais metais konkurso organizatoriai ieško idėjų, kaip spręsti pandemijos sukeltą visuomenės problemą – bando atkurti pusiausvyrą tarp gyvenimo skaitmeninėje erdvėje ir gyvenimo realybėje. Projekte dalyvauja III ir IV klasių mokiniai. Projektas vyksta nuo 2021 m. balandžio iki gruodžio mėn.

Spalio 13 dieną mokinių komanda dalyvavo meistriškumo pamokoje, paskaitoje–praktinėse dirbtuvėse su KTU dėstytojomis. Veiklos metu mokiniai atliko įvairias praktines užduotis: analizavo vartotojus/naudotojus, generavo sprendinio idėjas, kūrė idėjos planą. Taip pat dalyviai klausė reklamos eksperto paskaitos „23 būdai, kaip pristatyti savo idėją“. Jie sužinojo, kaip tinkamai plėtoti verslą, kokios yra reklamos gudrybės, kaip sudominti klientą.


Azijos ir Europos partnerystės projektas apie mokinių ir mokytojų savijautos gerinimą

Nuo rugsėjo mėnesio pradžios mūsų gimnazijos mokytojai turi galimybę mokytis bei dalintis patirtimi su kitų Europos ir Azijos šalių mokytojais. Šio projekto tikslas yra gerinti mokytojų kompetencijas, kuriant tinkamas sąlygas mokytojų ir mokinių savijautai gerinti. Projekto metu organizuojamos paskaitos ir diskusijos, kurių metu švietimo atstovai iš Azijos ir Europos šalių turi galimybę pasidalinti patirtimi apie tai, kaip yra kuriama holistinė aplinka jų mokyklose. Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu. Projekto pabaigoje mokytojų istorijos ir patirtys bus publikuojamos atskirame tarptautiniame leidinyje. Projekte dalyvauja 67 mokytojai iš 19 Azijos ir 15 Europos šalių.

Schools in some parts of the world now focus on flexible furniture arrangement in classrooms for enabling #21stCenturyLearning. Does it also contribute to creating #HolisticLearningEnvironments?
Our upcoming #ASEFClassNet Handbook by over 30 #ASEM #Teachers addresses such types of pedagogical questions.
Visit https://www.classnet.asef.org/ & email: classnet@asef.org for more information on the Handbook!

„Erasmus+“ programos kontaktinis seminaras Budapešte „Digital Well Being for Educators“

Nuo kovo 30 d. iki balandžio 1 d. Vengrijos sostinėje  Budapešte vyko tarptautinis kontaktinis seminaras. Švietimo mainų paramos fondas organizavo konkursą ir skyrė tris vietas dalyviams iš Lietuvos. Seminare dalyvavo Vilija Sušinskienė (Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorė), Ieva Jankauskienė (Vilniaus Viršuliškių mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui) ir mūsų gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui Aleksej Peržu. Seminarą organizavo Vengrijos nacionalinė paramos tarnyba ir edukacijos centras SALTO.

Seminaro metu mokytojams iš įvairių šalių pristatė naujienas, kurios laukia „Erasmus+“, „eTwinning“, „School Education Gateway“. Mokytojai aptarinėjo įvairius būdus, kaip „Erasmus+“ projektai galėtų padėti skaitmeninei gerovei Europoje, kaip galima tobulinti projektus. Buvo skirtas dėmesys ir nuotolinio ugdymo pasekmių aptarimui. Buvo įdomu girdėti, kaip kitų šalių mokyklų ir universitetų darbuotojai sprendžia pandemijos sukeltas problemas.

Mokytojai ir dėstytojai dalinosi savo patirtimi, pasakojo apie buvusius ir esamus projektus. Šie pokalbiai ir pristatymai tapo tikru įkvėpimo šaltiniu kiekvienam dalyviui. Tikimės, kad idėjos, atsiradusios seminaro metu, ateityje taps realybe. Dėkojame Švietimo mainų paramų fondui už suteiktą galimybę tobulinti savo kvalifikaciją užsienyje.