Bendros žinios

IST „Biblioteka – tai atviras idėjų stalas, prie kurio kviečiami visi“

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos biblioteka įkurta 1988 m.

Bibliotekos vizija – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia, turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos struktūra: abonementas, informacijos centras, skaitykla.

Fondą sudaro apie 13 000 egzempliorių grožinės, informacinės, mokslinės, publicistinės literatūros leidinių. Yra galimybė naudotis „Vyturio” skaitmeninių knygų biblioteka. Gimnazijos vadovėlių fondą sudaro apie 25 000 egzempliorių. Bibliotekoje jūs galite rasti programinės literatūros, enciklopedijų, žinynų, žodynų, mokomųjų kompiuterinių priemonių, mokslo-populiariosios literatūros, knygų laisvalaikiui.

Techninė įranga:

  • 6 kompiuteriai,
  • spausdintuvas,
  • garso ir vaizdo aparatūra,
  • interneto ryšys.

Teikiamos edukacinės, informacinės bei techninės paslaugos (Naudojimosi biblioteka taisyklėsSkaityti daugiau)

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami gimnazijos moksleivių darbai. Taip pat vyksta naujai gautų leidinių pristatymai, knygų mugės, įvairios akcijos. Rengiami seminarai, konferencijos, susitikimai su žinomais žmonėmis, vedamos integruotos pamokos. 

Nuo 2019 m. bibliotekai vadovauja  Liudmila Pozniak.

Bibliotekos  darbo laikas:

Skaitytojai aptarnaujami   nuo 8:00 iki 16:00
Paskutinė mėnesio diena – sanitarinė
Elektroninis paštas: biblioteka@puskino.lt