Projektas MEPA

PROJEKTAS „MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“ 

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija užsiregistravo dalyvauti MEPA projekte ir įvykdžiusi  pateiktus reikalavimus bus  įtraukta į MEPA tinklą Lietuvoje. Projekto tikslas – ugdyti pilietiškumą ir europietiškumą, skatinti ES veiklos ir sprendimų poveikį piliečiams supratimą.

Už projekto įgyvendinimą gimnazijoje  atsako vyresnieji ambasadoriai (MEPA gimnazijoje vadovė – istorijos mokytoja metodininkė Ana Novickaja, mokytojai, kurie ves pamokas ir bus atsakingi už renginių organizavimą) ir jaunesnieji ambasadoriai (aktyvūs mokiniai, kurie padės organizuoti renginius, kurs ES informacijos centrą ir atliks kitus darbus, susijusius su projektu).

Projekto metu vyks teminės pamokos,  renginiai –  debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai ar pan. Gegužės mėnesį bus organizuojama Europos dienos šventė, į kurią įsitrauks visa gimnazijos  bendruomenė.

Gimnazijos bibliotekoje  yra  steigiamas ES informacijos centras – kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai. Projekto veiklos bus viešinamos gimnazijos tinklalapyje, Facebook tinkle, vietinėje žiniasklaidoje.

Jau trečius metus Vilniaus Aleksandro Puškino  gimnazija  dalyvauja  projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA).  Nors praėjusiais mokslo metais mokėmės nuotoliniu būdu, tačiau vis tiek vyko įvairios veiklos, pamokos, seminarai, kurių metu daug naujo sužinojome apie Europos Sąjungą,  ugdėmės bendruomenės pilietiškumą ir europietiškumą.

Įgyvendinant projektą  aktyvūs buvo ne tik  vyresnieji ambasadoriai, kurie vedė pamokas ir buvo atsakingi už renginių organizavimą, bet  ir jaunesnieji ambasadoriai – kūrybingi  II – IV klasių mokiniai, kurie padėjo organizuoti renginius, atliko kitus darbus, susijusius su projektu. Ir vyresnieji, ir jaunesnieji ambasadoriai buvo apdovanoti projekto diplomais.

Šiais metais gimnazijos bendruomenė ir toliau planuoja aktyviai dalyvauti projekte, nekantraudama laukia naujų seminarų, bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis. Į projektą įsitraukti  kviečiami ir gimnazistų tėvai.