2023-2024 m.m. Mokinių tarybos veikla

Mokytojų dienos minėjimas

Aktyvios pertraukos


Organizacijos „Žinau, ką renku” užsiėmimas III klasės mokiniams „Gero kandidato CV” (organizavo Mokinių taryba)

Talentų konkursas „Svajonės pildosi”

Abiturientų susitikimo vakaras 2024


Lietuvos valstybės keliu

Kinoteatras „Nostalgija”


Dalyvaujamasis biudžetas

„Dalyvaujamasis biudžetas“ – tai iniciatyva, skatinanti spręsti gimnazijos viešųjų lėšų panaudojimo būdus kartu su mokiniais, kai jie patys siūlo idėjas ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Džiaugiamės, kad Mokinių tarybos valia, šiemet mūsų gimnazija vėl prisijungė prie šios iniciatyvos ir skyrė 1000 eurų.

Susipažinę su „Dalyvaujamojo biudžeto“ gairėmis, veiklos planu 7–IV klasių mokiniai iki gegužės pabaigos galės pateikti savo siūlymus gimnazijos bendruomenei, kam, jų nuomone, reikėtų panaudoti skirtą pinigų sumą. Gegužės mėnesio pabaigoje gimnazijoje vyks galutinis renginys, per kurį mokiniai pristatys savo idėjas ir balsuodami nuspręs, kuriai iš jų bus skirtas finansavimas.

Dalyvaujamojo biudžeto dirbtuvės – finansinės atsakomybės ir demokratijos mokymasis

Gegužės 10 dieną mūsų mokykloje vyko dalyvaujamojo biudžeto dirbtuvės. Šių dirbtuvių tikslas buvo ne tik suteikti mokiniams supratimą apie finansų valdymą, bet ir skatinti demokratišką sprendimų priėmimą. Dalyvavo 7 а, 7 b, II b ir IV a klasių mokiniai, o iniciatyvą įgyvendino Mokinių taryba.

Dirbtuvėms vadovavo mūsų gimnazijos direktorius. Jo patirtis ir žinios tapo mokiniams neįkainojamu šaltiniu suprasti, kaip veikia biudžetas ir kaip jų idėjos gali būti realizuotos.

Dirbtuvėse mokiniai susipažino su pagrindiniais biudžeto principais, suprato, kokie yra mokyklos lėšų šaltiniai ir kaip jos paskirstomos. Išklausę teorinę dalį mokiniai grupėmis kūrė savo projektus, kuriuos norėtų įgyvendinti mokykloje.

Mokinių siūlytos idėjos bus pristatytos atskirame renginyje gegužės pabaigoje, ir bendruomenė  balsuodama nuspręs, kuriai idėjai skirti finansavimą.

Dalyvaujamojo biudžeto dirbtuvės ne tik suteikė supratimą apie finansų valdymą, bet ir skatino kūrybiškumą bei lyderystės įgūdžių vystymą. Tai buvo puikus pavyzdys, kaip mokykla gali skatinti jaunimo aktyvumą, demokratijos supratimą ir atsakomybės jausmą. Tikimės, kad šios dirbtuvės nebus vienkartinis renginys, o taps nuolatine mūsų mokyklos veiklos dalimi, kurioje mokiniai galės aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie mokyklos vystymosi.


„MokRinkimai” – jaunimo įsitraukimas į rinkimų simuliaciją