Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA

Pirmininkė: Oksana Stanis, mokyklos  tėvų tarybos pirmininkė

Sekretorė: Aušra Gaidamavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

Lija Tavdgiridze – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,  mokytojų tarybos atstovė

Tatiana Trushakova – etikos vyresnioji mokytoja, mokytojų tarybos atstovė

Tatjana Chruščiova – pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė

Liubovė Vaitoškienė – tėvų tarybos atstovė

Valerij Krasockij – tėvų tarybos atstovas

Jelizaveta Gabujeva – II klasės mokinė, mokinių tarybos pirmininkė

Elina Molockaja – IV klasės mokinė, mokinių tarybos atstovė

Maksim Nepogodin – IV klasės mokinys, mokinių tarybos atstovas

Mokyklos tarybos nuostatai

……………………………………………………………………………………………………………………….

Gimnazijos tarybos funkcijos

1. Numato Gimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir papildomojo ugdymo) organizavimo tvarkai.

2. Svarsto Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri Mokyklos finansinę veiklą.

3. Svarsto Gimnazijos struktūros keitimo klausimus.

4. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius.

5. Gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

6. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos vadovų atestacijos.

7. Talkina organizuojant Atvirųjų durų dienas, Gabių nominacijų teikimo šventę ir kitus mokyklos renginius.

8. Gimnazijos taryba kartu su tėvų komitetu skatina tėvų bendruomenę dalyvauti mokyklos paramos projektuose (2 proc. pajamų mokesčio skyrimas A.Puškino mokyklai).

9. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo.

10. Talkina mokyklai organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių poilsį.

11. Svarsto vidaus ir išorinio vertinimo rezultatus.