2019-2020 m.m.

PROJEKTAS „MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“ 2019-2020 M. M.

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija užsiregistravo dalyvauti MEPA projekte ir įvykdžiusi  pateiktus reikalavimus bus  įtraukta į MEPA tinklą Lietuvoje. Projekto tikslas – ugdyti pilietiškumą ir europietiškumą, skatinti ES veiklos ir sprendimų poveikį piliečiams supratimą.

Už projekto įgyvendinimą gimnazijoje  atsako vyresnieji ambasadoriai (MEPA gimnazijoje vadovė – istorijos mokytoja metodininkė Ana Novickaja, mokytojai, kurie ves pamokas ir bus atsakingi už renginių organizavimą) ir jaunesnieji ambasadoriai (aktyvūs mokiniai, kurie padės organizuoti renginius, kurs ES informacijos centrą ir atliks kitus darbus, susijusius su projektu).

Projekto metu vyks teminės pamokos,  renginiai –  debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai ar pan. Gegužės mėnesį bus organizuojama Europos dienos šventė, į kurią įsitrauks visa gimnazijos  bendruomenė.

Gimnazijos bibliotekoje  yra  steigiamas ES informacijos centras – kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai. Projekto veiklos bus viešinamos gimnazijos tinklalapyje, Facebook tinkle, vietinėje žiniasklaidoje.

Dalyvavimas projekte – puiki galimybė varžytis su kitomis  gimnazijomis  dėl projekto prizų (kelionių į Strasbūrą ir Briuselį). Tad linkime gimnazijos bendruomenei aktyviai įsitraukti į projekto veiklas, patirti naujų įspūdžių ir laimėti pagrindinį prizą.

Daugiau informacijos apie projektą


eTwinning projektai 2019 – 2020 m.m.

Projekto „Welcome on BOARD” tikslas yra suburti skirtingų Europos mokyklų mokinius bendrai veiklai – edukacinių stalo žaidimų kūrimui. Projekte dalyvauja 14 mokyklų iš skirtingų šalių: Lietuvos, Bulgarijos, Anglijos, Belgijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Turkijos ir Ukrainos. Projekto veiklos vyks nuo spalio iki balandžio mėnesio. Mokiniai ne tik kurs žaidimus, bet ir dalinsis informacija apie mėgstamiausius stalo žaidimus jų šalyje. Bus sukurti virtualūs lankstinukai apie kiekvienos šalies žaidimus ir elektroninė knyga-albumas apie projekto metu sukurtus mokinių žaidimus. Šio projekto autoriumi tapo gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas Aleksej Peržu. Projektą gimnazijoje vykdys Aleksej Peržu ir anglų kalbos mokytoja Galina Kuzborskaja.

Aplinkosaugos projekte „S.O.S! Save the Blue Planet” kiekvieną mėnesį projekto komanda pasirenka vieną temą, kuri svarbi mūsų planetos išsaugojimui. Projekto dalyviai organizuoja įvairias veiklas tam, kad atkreiptų dėmesį į šią problemą. Mūsų gimnazija tapo šio projekto partnere kartu su kitomis 38 Europos šalių mokyklomis. Projekte dalyvauja Moldavijos Respublika, Rumunija, Graikija, Turkija, Portugalija, Ukraina, Italija, Albanija, Kroatija, Šiaurės Makedonija, Bulgarija. Projekte dalyvauja 7v klasės mokiniai. Kuruoja ir vykdo šį projektą klasės vadovas Aleksej Peržu.

Skaityti daugiau apie gimnazijos eTwinning projektus

 


Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose. 

 

Antrą kartą gimnazija dalyvaus jau ketvirtus metus vykstančiame projekte „Dideli maži ekranai“. Projektą „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ vykdo Britų taryba, VšĮ „Meno avilys“ bei Nacionalinė švietimo agentūra. Projektas finansuojamas Britų tarybos, Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus).

Šiais metais projekte dalyvaus II B klasės mokiniai su klasės vadove ir geografijos mokytoja metodininke Aleksandra Urbanovič, dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė. Projekto veiklas koordinuoja ir vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksej Peržu.

Skaityti daugiau„Nepamiršk parašiuto“
– tai „Sodros“ inicijuotas projektas, skirtas jaunimo švietimui, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymui. Juo siekiama padėti jaunuoliams susiorientuoti iš pirmo žvilgsnio nepaprastoje ir painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis.  Medžiaga gali būti integruojama į įvairias pamokas – ekonomikos, istorijos, pilietiškumo, dorinio ugdymo, į klasės valandėles. Dalyviai – III-IV kl. mokiniai. Atsakingi asmenys: etikos mokytoja T. Trushakova, ekonomikos mokytoja J. Kustova.


„Pilietis per 31 valandą“ – tai iniciatyva, skirta į politines, ekonomines ir etines problemas pažvelgti ne fragmentiškai, bet iš esmės. Mokytojai, naudodami medžiagą gali vesti integruotas dorinio ugdymo, pilietinio ugdymo ir ekonomikos pamokas arba pasitelkti ją atskirų pamokų paįvairinimui. Skurdas, vartotojiškumas, darbas, tarša, nelygybė, sveikata, migracija, socialiniai tinklai, balsavimas, propaganda yra aštrios šių dienų temos, su kuriomis susiduria kiekvienas. Skatinti kritinį mąstymą apie socialines problemas reikia mokyklose, ypač vyresnėse klasėse, kai visuomenės aktualijos tampa asmeniškai svarbios, kai reikia jas suprasti, kad galėtum priimti atsakingus sprendimus, prisidėti prie bendruomenės problemų sprendimo. Dalyviai – III-IV kl. mokiniai. Atsakingas asmuo – etikos mokytoja T.Trushakova.


Tarptautinis projektas TIWI (Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant, angl. Teaching ICT with inquiry)

Vis daugiau Europos šalių skiria dėmesio informatinio mąstymo ugdymo stiprinimui. Atnaujindamos ugdymo programas šalys pastebi, kad skaitmeninio raštingumo ugdymas yra iššūkis mokiniams ir mokytojams. Mokiniai ne visada pastebi sąsajas su kasdieniu gyvenimu ir būsimu karjeros keliu, o mokytojams trūksta įrankių ir įgūdžių, kurie padėtų ugdyti informatinį mąstymą. Mokymas(is) tyrinėjant yra šiuolaikiškas požiūris į mokymo(si) procesą, leidžiantis mokiniams veikiant rasti atsakymus į sudėtingus klausimus, o mokytojui – tapti mokinio pagalbininku. Šis požiūris gali reikšmingai prisidėti prie informatinio mąstymo ugdymo. Siekiant pradinių ir pagrindinių klasių mokytojams suteikti reikalingų įgūdžių ir įrankių, inicijuotas tarptautinis projektas TIWI (Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant, angl. Teaching ICT with inquiry).

Pagrindinis projekto „Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant“, angl. „Teaching ICT with inquiry“ (toliau – TIWI), tikslas yra suteikti mokytojams priemonių (įrankių) ir įgūdžių, kad jie, naudodamiesi tyrinėjimu grįstu mokymu, galėtų mokyti programavimo STEM dalykuose. Projektas taip pat supažindina su ateities karjeros galimybėmis kompiuterių moksle bei programavimo pritaikymu realiame gyvenime ir STEM dalykuose.

Tarptautinį projektą TIWI įgyvendina partneriai: „European Schoolnet“ (Belgija), Kipro universitetas (Kipras), Le Mans universitetas (Prancūzija), Deusto universitetas (Ispanija). Projektą koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto trukmė 2018 m. rugsėjis – 2020 m. rugsėjis.

Daugiau informacijos apie TIWI projektą ->


SDC20 banner

The 2020 STEM Discovery Campaign is a joint international initiative organized by Scientix that invites projects, organisations, libraries, schools, universities and youth clubs across Europe and around the world, to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). The tagline for this year’s campaign is “Innovative Trends in Education”. The main goal of the STEM Discovery Campaign, is to showcase the magnitude of the efforts teachers and other people interested in STEM education make during the academic year while using learning resources and engaging their students in educational activities promoting STEM.

Interested in becoming a partner? More information ->