Metodinė taryba

METODINĖS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Nr.
Vardas, pavardėDėstomas dalykas, pareigos, atestacinė kategorija
PirmininkasAleksej PeržuBiologijos mokytojas metodininkas, direktorius
1.Jelena KižinaMatematikos mokytoja metodininkė
2.Jūratė SkrickienėLietuvių kalbos mokytoja metodininkė
3.Vera SavčenkoRusų kalbos mokytoja metodininkė
4.Jelena ObolskajaAnglų kalbos mokytoja metodininkė
5.Irina JermakChemijos vyr. mokytoja
6.Ala KirkevičPradinių klasių mokytoja metodininkė
7.Ekaterina UshakovaEtikos mokytoja
8.Irina PetkevičIstorijos vyr. mokytoja
9.Nadezhda NakvoseKūno kultūros mokytoja
10.Veronika YanchŠokių vyr. mokytoja

Tikslas:

            Gerinti ugdymo(si) proceso, orientuoto į mokinių kompetencijų lavinimą grindžiant atnaujinto turinio programomis, kokybę.

Uždaviniai:

  1. Skatinti mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus kryptingai siekti profesinio meistriškumo, orientuoto į kompetencijomis grįstą ugdymą bei tikslinės individualios pagalbos teikimą.
  2. Plėtoti inovatyvių metodų, būdų, formų ir įrankių taikymą formaliojo ir neformaliojo ugdymo srityse.
  3. Tobulinti gabių mokinių ugdymo sistemą, orientuotą į mokinio individualią ūgti bei poreikius.