Metodinė taryba

METODINĖS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Nr.
Vardas, pavardėDėstomas dalykas, pareigos, atestacinė kategorija
PirmininkasAleksej PeržuBiologijos mokytojas metodininkas, direktorės pavaduotojas ugdymui
1.Jelena KižinaMatematikos mokytoja metodininkė
2.Jūratė SkrickienėLietuvių kalbos mokytoja metodininkė
3.Vera SavčenkoRusų kalbos mokytoja metodininkė
4.Elena ObolskayaAnglų kalbos mokytoja metodininkė
5.Irina JermakChemijos vyr. mokytoja
6.Ala KirkevičPradinių klasių mokytoja metodininkė
7.Tatiana TrushakovaEtikos vyr. mokytoja
8.Irina PetkevičIstorijos vyr. mokytoja
9.Vladimir VolčiokKūno kultūros vyr. mokytojas
10.Veronika YanchŠokių vyr. mokytoja

Tikslas:

            Gerinti ugdymo(si) proceso, orientuoto į mokinių kompetencijų lavinimą grindžiant atnaujinto turinio programomis, kokybę.

Uždaviniai:

  1. Skatinti mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus kryptingai siekti profesinio meistriškumo, orientuoto į kompetencijomis grįstą ugdymą bei tikslinės individualios pagalbos teikimą.
  2. Plėtoti inovatyvių metodų, būdų, formų ir įrankių taikymą formaliojo ir neformaliojo ugdymo srityse.
  3. Tobulinti gabių mokinių ugdymo sistemą, orientuotą į mokinio individualią ūgti bei poreikius.