2022 – 2023 m.m.

Nuo gruodžio 1 dienos gimnazija pradeda dalyvauti tarptautiniame „eTwinning“ programos projekte „Think Green Live Green“. Šio projekto tikslas yra plėsti mokinių žinias apie draugišką gamtai gyvenseną, ugdyti jų ekologiško gyvenimo įgūdžius bei susipažinti su darnios plėtros tikslais. Šiame projekte dalyvauja mokyklos iš Kroatijos, Turkijos, Rumunijos, Ispanijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Gruodžio 14 dieną įvyko pirmas nuotolinis koordinatorių susitikimas, kuriame Turkijos komandos koordinatorius pristatė projekto tikslus ir uždavinius, veiklas bei kiekvieno partnerio atsakomybes. Partneriai aptarė veiklų planą ir numatė artimiausias veiklas.

Mūsų gimnazijoje pirmosios veiklos įgyvendinimas – projekto logotipo kūrimas –prasidėjo gruodžio 21 dieną. 6 b klasės mokiniai pradėjo kurti savo logotipo viziją. Mokinių sukurti logotipai artimiausiu metu bus paskelbti projekto „TwinSpace“ erdvėje. Po sausio 9 dienos prasidės balsavimas, kurio metu bus išrinktas projekto logotipas.

           

Sausį ir vasarį mokiniai išsirinko projekto logotipą. Nugalėtojais tapo Kroatijos mokinių sukurtas logotipas. Balsavimas vyko elektroniniu būdu. Kiekvienos šalies mokiniai galėjo pasirinkti vieną logotipą iš penkių (balsuoti už savo šalies darbą negalima).

 

Taip pat gamtos ir žmogaus pamokos metu mokiniai žiūrėjo filmą „Šiukšlės“, kuriame rodomos neatsakingo žmogaus elgesio su šiukšlėmis pasekmės. Mokiniai ne tik susipažino su problema, diskutavo apie pasekmes ir pavojus, bet ir patys nusprendė išbandyti vieną gamtos tausojimo būdą – antrinį šiukšlių naudojimą

 

 

Vasarį mokiniai pamokų metu nagrinėjo įvairias globalias ekologijos problemas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama šiltnamio efektui. Mokiniai nagrinėjo šio efekto priežastis ir pasekmes, ieškojo problemos sprendimo būdų. Susipažino ir su šiuolaikiniais pasaulyje taikomais sprendimais, pavyzdžiui, „Green Hill“ šiukšlių degimo fabriku Kopenhagoje, vertikalių sodų ir parkų kūrimu Milane. Mokiniai atliko ir kūrybinę užduotį. Jie sukūrė savo karikatūras ekologijos problemų tema. Geriausios karikatūros buvo paskelbtos „TwinSpace“ platformoje.


2021 – 2022 m.m.

„Twimprove“ – tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja mokyklos iš Turkijos, Italijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas yra patobulinti mokytojų ir mokinių kompetencijas, naudojant skaitmeninius Web 2.0 įrankius. Šiame projekte yra akcentuojamas anglų kalbos įgūdžių tobulinimas. Projektas truks nuo spalio iki vasario mėnesio.

Spalio 6 dieną įvyko pirmas įvadinis projekto „Twimprove“ partnerių susitikimas, kuriame mokytojai iš Turkijos, Italijos ir Lietuvos turėjo galimybę susipažinti su projekto veiklomis, aptarti projekto, numatyti artimiausius veiksmus. Tikime, kad dalyvavimas šiame projekte ne tik pagerins mokytojų ir mokinių skaitmenines kompetencijas, mokinių anglų kalbos įgūdžius, bet ir išplės mokinių bei mokytojų akiratį.

Nuo spalio mėn. gimnazijos 6–7 klasių mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Galina Kuzborskaja įsitraukė į tarptautinio „eTwinning“ projekto „Twimprove“ veiklas. 7 klasės mokiniai parengė neįprastas skaidres apie mūsų gimnaziją ir papasakojo apie ją mokiniams iš kitų šalių. Skaidrės buvo sukurtos ne kompiuteryje, o nupieštos ant popieriaus. Vaikų pristatymas vėliau buvo įrašytas TwinSpace platformoje.

Šeštų klasių mokiniai rengė specialias žodžių korteles „Snapwords“. Anglų kalbos kabinete buvo parengta mokinių darbų paroda, darbais buvo pasidalinta ir su kolegomis užsienyje. Kviečiame susipažinti su virtualia mokinių darbų paroda.„LeonardoS‘ TEAM“
– tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvaus mokyklos iš Ispanijos, Graikijos ir Lietuvos. Jo esmė – STEAM dalykų ryšio perteikimas vaizduojant Leonardo da Vinčio asmenybę. Projekto veiklos startuoja spalio pabaigoje ir truks iki pavasario.

Nuo lapkričio mėnesio mūsų gimnazijos 6v klasė kartu su gamtos mokslų mokytoju Aleksejumi Peržu dalyvavauja tarptautiniame „eTwinning“ projekte „LeonardoS‘ TEAM“. Šio projekto tikslas yra supažindinti mokinius su neįprasta meno ir mokslo asmenybe – Leonardu da Vinčiu.

Lapkričio mėn. mokiniai virtualiai susipažino su kitų šalių mokiniais, kurdami savo avatarus, prisistatydami angliškai ir dalindamiesi savo mėgstamu Leonardo da Vinčio sukurtu įrenginiu arba paveikslu. Mokinių darbai buvo paskelbti projekto Padlet aplikacijos sienoje. Taip pat mokiniai kūrė plakatus, naudodami įvairius Web 2.0 įrankius. Plakatuose jie turėjo pavaizduoti savo mėgstamą Leonardo da Vinči sukurtą įrenginį arba paveikslą. Taip pat mokiniai per gamtos mokslų pamoką žaidė mokinių iš Graikijos sukurtą viktoriną apie Leonardo da Vinčio asmenybę.

Gruodžio mėn. mokiniai kartu su gamtos mokslų mokytoju Aleksejumi Peržu parengė virtualias dėliones. Šiose dėlionėse yra pavaizduoti žinomiausi Leonardo da Vinčio paveikslai. Tokiu būdu mokiniai turėjo galimybe susipažinti su Leonardo da Vinčio tapyba ir pasidalinti savo darbais su mokiniais iš kitų šalių TwinSpace platformoje. Kviečiame ir mūsų internetinės svetainės lankytojus išbandyti save.


2020 – 2021 m.m.

Projektas „Math&Art&Poetry”. Projekto tikslas yra parodyti mokiniams tarpdalykinius ryšius, siejančius meną ir poeziją su matematika. Dalyviai ne tik gilins savo pasirinktos srities žinias, taikys matematiką mene ir poezijoje, bet ir lavins komunikavimo, bendradarbiavimo kompetencijas, mokysis naudotis naujomis IKT priemonėmis, susipažins su kitų šalių mokyklomis. Projekte dalyvauja skirtingų Europos šalių mokyklos (Graikijos, Serbijos, Prancūzijos, Rumunijos, Bosnijos ir kt.). Mūsų mokykloje į šio projekto veiklas įsitrauks I g klasės mokinių komanda su matematikos mokytoja ir klasės vadove Olga Stepurko, dailės mokytoja Anastastasija Kodzisova ir anglų kalbos mokytoja Galina Kuzborskaja.

 Per du mėnesius mokiniai parengė savo projekto logotipus bei plakatus. Mokinių darbai buvo pristatyti projekto dalyviams TwinSpace platformoje. Tolimesnis mokinių darbas vyks grupėse, kur jie nagrinės Aukso vidurio – geometrinės proporcijos – taikymą matematikoje ir mene, susipažins su menininkais, kurių darbuose ryškiai matomas matematikos pėdsakas. Taip pat dalis mokinių turės galimybę susipažinti su tuo, kaip matematika yra pateikiama poezijoje. Lapkritį jau vyko pirmi nuotoliniai užsiėmimai, kuriuose mokiniai, naudodami įvairius IKT įrankius, ne tik sužinojo daugiau apie Aukso vidurį, bet ir pagilino anglų kalbos žinias bei lavino meninius gebėjimus.

Gruodžio mėnesį tarptautinio eTwinning projekto „Math&Art&Poetry” dalyviai suskubo ruoštis žiemos šventėms, atsižvelgdami į projekto tikslą. Mūsų gimnazijos 6g klasės mokiniai matematikos pamokose  stebėjo snaiges matematikų akimis ir pabandė sukurti „taisyklingą“ snaigę. 7b klasės mokiniai atskleidė savo kūrybiškumą, kurdami matematinius uždavinius Kalėdų tema. Kai kurios iš šių užduočių buvo rengiamos net anglų kalba. Ig klasės mokiniai – pagrindiniai projekto dalyviai – braižė snaiges, naudodami funkcijų srities žinias. Taip pat Ig klasės mokiniai paruošė Kalėdinius sveikinimus. Šie sveikinimai-eilėraščiai buvo pristatyti TwinSpace projekto grupėje visiems projekto dalyviams.

Sausio 25 dieną eTwinning projekto „Math&Art&Poetry” mokinių komanda, kuriai vadovauja matematikos mokytoja Olga Stepurko, dailės mokytoja Anastasija Kodzisova ir anglų kalbos mokytoja Galina Kuzborskaja, dalyvavo nuotoliniame susitikime su mokiniais ir mokytojais iš Graikijos ir Turkijos. Susitikimo metu mokiniai pasakojo apie save, pomėgius, naudodami IKT įrankius išsakė savo nuomonę apie tai, kas sieja matematiką su menu ir poezija. Mokinės iš Graikijos papasakojo apie aukso vidurį gamtoje bei parodė, kaip naudotis GeoGebra įrankiu.

Vasario 11 d. eTwinning projekto „Math&Art&Poetry” dalyviai virtualiai susitiko su projekto partneriais ir minėjo Tarptautinę saugesnio interneto dieną. Susitikime dalyvavo mokiniai bei mokytojai iš Graikijos, Kipro, Moldovos, Rumunijos, Serbijos, Portugalijos mokyklų. Susitikimo metu mokiniai pristatė įvairią medžiagą apie tai, kaip saugiai elgtis internete, aptarė kultūringo elgesio taisykles, išmatavo savo „skaitmeninį pėdsaką“.

Lietuvos komanda organizavo visiems susitikimo dalyviams žaidimą „Kahoot“ platformoje. Šio žaidimo metu  dalyviai pasitikrino  žinias ir smagiai praleido laiką.

Gimnazija tęsia savo dalyvavimą tarptautiniame ,,eTwinning projekte“ „Math&Art&Poetry“. Kovo mėnesį mokiniai nagrinėjo tapytojus, kurių kūryboje galima įžvelgti tam tikrus matematinius objektus. Mūsų mokiniai atkreipė dėmesį į Kornelio Ešerio, Vasilijaus Kandinskio, Pito Mondriano  ir Viktoro Vazarelio kūrybą. Informacija apie juos yra   ,,Padlet“ „sienoje“.

Сделано на Padlet

 

Projekto metu buvo tęsiamas ir pokalbis apie ,,auksinio vidurio“ taisyklę bei jos atitikmenis gamtoje. Ig klasės komandos darbas su pavyzdžiais yra pateiktas internetinėje svetainėje https://view.genial.ly/6017d572dafa320d8b914e3e/presentation-the-golden-ratio-in-nature

 

Matematika įkvėpė mūsų mokinius ne tik ieškoti jos gamtoje ir mene, bet ir pačius kurti eilėraščius. Džiaugiamės, kad galime pasidalinti mūsų komandos mokinio Maksimo Nepogodino sukurtu eilėraščiu apie matematiką:

I looked around and what I found?

The answer is diverse and curious

I found the objects that seemed to make no sense, at first

Yet I dug deeper. Eureka!

 

The only thing that changed it all

Is what was taught from the inception

The science that inspired us

To look around and find the sense.

 

The presence of the numbers

Is what every object had in common

Length, and height, and weight

Every feature was embedded.

 

And yet the only thing on Earth

That offered me an explanation

Is something so admired and despised

The science of Pythagoras – it’s math!

Kviečiame skaityti apie projektą portale „Švietimo naujienos”

Birželio 24 d. mokytojai Olga Stepurko, Anastasija Kodzisova, Galina Kuzborskaja ir Aleksej Peržu už dalyvavimą projekte gavo Nacionalinį kokybės ženklelį.

Spalio 28 d. buvo paskelbti tarptautiniai „eTwinning“ projektai, kurie nusipelnė Europos kokybės ženklelio. Džiaugiamės, kad projektas „Math&Art&Poetry“, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai, gavo šį apdovanojimą. Vadinasi, projekto veiklos ir rezultatai atitiko ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių standartus. 


Projektas „Teatras. Tapyk šokdamas”. Šių metų lapkričio mėnesį startavo tarptautinis gimnazijos mokytojų eTwinning platformoje sukurtas projektas „Teatras. Tapyk šokdamas“. Projekte dalyvauja mūsų gimnazijos 5V klasės mokiniai bei Graikijos, Kroatijos, Turkijos, Slovėnijos ir Portugalijos mokyklų mokiniai. Projektas yra orientuotas į menų – muzikos, dailės, šokio, teatro, technologijų bei kino – sintezę.

Projekto metu mokiniai ne tik susipažins su muzikos, dailės ir šokio sinteze, bet ir sužinos, kaip sujungti skirtingus menus viename kūrinyje; susipažins su „spalvotos klausos“ kompozitoriais ir „muzikinio matymo“ tapytojais; sukurs didesnio formato paveikslų; dalinsis savo darbais TwinSpace platformoje; sukurs trumpą pasirodymą ir pristatys jį projekto partneriams bei mokyklos bendruomenei.

Lapkričio mėnesį visi projekto dalyviai susipažino ir pristatė savo mokyklas. Gruodžio mėnesį jau vyko pirmosios nuotolinės veiklos, kuriose mokiniai susipažino su dailės ir muzikos sinteze, išmoko, kaip spalvomis, skirtingomis formomis perteikti muziką ir kūrė nedidelio formato paveikslus, vaizduojančius muziką. Mokinių darbai ir kūrybos proceso video pristatyti projekto dalyviams TwinSpace platformoje ir virtualioje parodoje.

Projektas vyksta nuo 2020 m. lapkričio mėn. ir tęsis iki 2021 m. balandžio mėn.

Projekto metų mokiniai sukūrė abstrakčius muzikinius paveikslus, išmoko spalvomis ir skirtingomis formomis perteikti muzikos nuotaiką. Muzikos pamokų metų susipažino su muzikos kūrimo platformomis ir sukūrė muziką video šokiui, kurį parengė choreografijos mokytoja Veronika Yanch. Vienoje iš duotų užduočių reikėjo sujungti viename darbe muziką, dailę ir šokį.  

Džiaugiamės galėdami pasidalinti mokinių darbais ne tik su tarptautiniais projekto partneriais, bet ir su gimnazijos bendruomene. Kviečiame apsilankyti virtualioje parodoje. 

Projekto vadovės: dailės mokytoja Anastasija Kodzisova, muzikos mokytoja Natallia Barkouskaya, šokio ir kūno kultūros vyr. mokytoja Veronika Yanch.

Made with Padlet


Gegužės 7 dieną 5V klasės mokiniai kartu su projektą organizavusiomis gimnazijos mokytojomis (Anastasija Kodzisova, Natallia Barkouskaya, Veronika Yanch) prisijungė prie nuotolinio susitikimo su projekto parneriais bei pasidalino savo atliktais darbais. Pristatome jums knygą „Muzika ir dailė“, kurioje galite pamatyti Portugalijos, Turkijos, Graikijos, Slovėnijos ir Lietuvos (t. y. Aleksandro Puškino gimnazijos) mokinių darbus. 

Projekto tikslas sukurti trumpą 3–5 minučių teatro pasirodymą, kuriame būtų sujungti skirtingi menai: teatras, muzika, dailė, šokiai, kinas. Mokiniai turėjo savarankiškai nufilmuoti savo pasirodymo dalį, kurios vėliau buvo sujungtos į vieną bendrą kūrinį apie vienijančią meno ir gamtos jėgą. Už kūrybinę pagalbą dėkojame II klasės mokiniui Nikitai B.  

Džiaugiamės galėdami pristatyti Jums 5V klasės pasirodymą „Meno jėga“ ir viso „eTwinning“ projekto „Teatras. Tapyk šokdamas“ rezultatą. 


Projektas „Keep Fit – Keep Healthy“. Projekto pavadinimas teigia, kad visos veiklos bus susijusios su sveika gyvensena. Projekto tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į sveiką gyvenseną, skatinti juos aktyviai ir sveikai gyventi. Šiandien tai ypač aktualu, nes dėl COVID-19 pandemijos ir nuotolinio mokymo mokiniams ilgai tenka dirbti prie kompiuterio ir mažai laiko lieka aktyviai veiklai. Projekte dalyvaus 7 klasės mokiniai su biologijos mokytoju Aleksejumi Peržu.

Pirma projekto tema buvo apie vandens svarbą žmogaus sveikatai. Septintoje klasėje mokiniai jau nemažai žino apie tai, kodėl svarbu gerti daugiau vandens negu saldžių gėrimų. Mokiniai, naudodami tradicines bei IKT priemones, parengė plakatus. Jų darbai yra pristatyti projekto puslapio TwinSpace platformoje, kurioje visi projekto dalyviai gali įvertinti atliktus darbus. Mokinių darbai yra labai įvairūs, tačiau jų visų esmė – skatinti  gerti vandenį ir gyventi sveikai.

Sausio mėnesį 7 a, b ir g klasių mokiniai toliau dalyvavo eTwinning projekte „Keep Fit – Be Healthy“, kurio tikslas yra skatinti sveikai gyventi. Šį kartą mokiniai skyrė dėmesį sveikai mitybai: pirmiausia ieškojo internete įvairių sveikų patiekalų receptų anglų kalba, po to gražiai apipavidalino pasirinktą receptą „Word“ programa. Atliko ir antrą užduotį – kūrė kryžiažodį apie sveiką mitybą. Šis kryžiažodis irgi turėjo būti sudarytas anglų kalba. Šiam darbui atlikti mokiniai naudojo „LearningApps“ įrankį.

Mokinių darbai eksponuojami projekto puslapio „TwinSpace“ platformoje, čia juos gali matyti visi projekto dalyviai.

Į „eTwinning“ projektą „Keep Fit – Be Healthy“ įsitraukė ir 5v klasės mokiniai. Vasarį mokiniai per gamtos pamokas kalbėjo apie sveiką gyvenseną ir nusprendė sukurti filmuką apie klasės fizinį aktyvumą. Pamokoje kartu su savo gamtos mokytoju Aleksejumi Peržu jie aptarė ne tik fizinio aktyvumo svarbą, bet ir  saugumą, kuris būtinas, kad išvengtume traumų. Po pamokos mokiniai turėjo nufilmuoti, kaip aktyviai praleidžia laisvalaikį. Naudojant jų įrašus buvo sukurtas bendras filmukas apie klasės fizinį aktyvumą. Džiaugiamės, kad šiuo filmuku galime pasidalinti su Jumis ir kolegomis iš užsienio.

 

Birželio 3 d. po projekto įvertinimo eTwinning projektas „Keep Fit – Keep Healthy” gavo Nacionalinį kokybės ženklelį.


Projektas „Picture in Music”. Gruodžio mėnesį Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos 5a klasės mokiniai prisijungė prie eTwinning projekto Picture in Music”. Per dailės pamokas kartu su savo dailės mokytoja Anastasija Kodzisova mokiniai aptarė dailės ir muzikos ryšį bei sukūrė savo pirmuosius muzikinius paveikslus.  

Projekto metu mokiniai per ZOOM susipažino su kitais dalyviais, papasakojo apie save ir kartu su kitais projekto dalyviais sukūrė muzikinius paveikslus. Savo muzikiniais piešiniais ir sukurtais kompiuterine programa autoportretais mokiniai pasidalino su projekto partneriais TwinSpace platformoje. Projekte dalyvauja mokyklos iš Turkijos, Albanijos, Bulgarijos ir Italijos. 

Džiaugiamės galėdami pasidalinti mokinių kūryba ne tik su tarptautiniais partneriais, bet ir su mokyklos bendruomene. 

 


2019 – 2020 m.m.

Projekto „Welcome on BOARD” tikslas yra suburti skirtingų Europos mokyklų mokinius bendrai veiklai – edukacinių stalo žaidimų kūrimui. Projekte dalyvauja 14 mokyklų iš skirtingų šalių: Lietuvos, Bulgarijos, Anglijos, Belgijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Turkijos ir Ukrainos. Projekto veiklos vyks nuo spalio iki balandžio mėnesio. Mokiniai ne tik kurs žaidimus, bet ir dalinsis informacija apie mėgstamiausius stalo žaidimus jų šalyje. Bus sukurti virtualūs lankstinukai apie kiekvienos šalies žaidimus ir elektroninė knyga-albumas apie projekto metu sukurtus mokinių žaidimus. Šio projekto autoriumi tapo gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas Aleksej Peržu. Projektą gimnazijoje vykdys Aleksej Peržu ir anglų kalbos mokytoja Galina Kuzborskaja.

Projektas 2020 m. liepos 10 d. po įvertinimo gavo Nacionalinį kokybės ženklą. 

Nuo spalio mėnesio aštuntos klasės mokiniai atliko neįprastas užduotis. Jie kūrė stalo žaidimus, susijusius su  biologija. Vasario pabaigoje pristatė savo darbus klasės draugams ir kolegoms iš kitų Europos šalių. Kurdami žaidimus, mokiniai lavino savo bendravimo, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo kompetencijas, daugiau sužinojo, pasikeitė jų požiūris į žaidimus. Jie suvokė, kad žaidimas yra ne tik pramoga, bet ir puikus mokymosi būdas.

Projekto dalyvių sukurti stalo žaidimai padarė didžiulį įspūdį klasės draugams. Viena mokinių grupė sukūrė žaidimą „Biolabirintas“, kurio tikslas – pasiekti savo figūrėle teisingus atsakymus į klausimus. Labirintas nuolat keičiasi,  todėl tai padaryti nėra paprasta.

Kitas  originalus žaidimas – „Biofaunderis“. Jį žaisdami  mokiniai galės patikrinti savo zoologijos žinias, pažinti pasaulio gyvūnus, mokėti juos aprašyti ir atpažinti.

Žaidimas „Nuo mokinio iki biologo“ siūlo žaidėjams atsakinėti į skirtingo lygio užduotis ir kaupti taškus. Atsakinėdami į klausimus, žaidėjai gali tapti tikrais biologais.

Žaidime „Biologijos pasaulis“ mokiniai keliauja ratu. Laimi tas biologijos žinovas, kuris greičiausia pasiekia finišą.

Aštuntokai taip pat parengė žaidimą, kuris leidžia sukurti unikalų ir nepakartojamą gyvūną. Žaidimo pavadinimas simbolinis – „Mutated“. Už  teisingą atsakymą žaidėjas  gauna kortelę su gyvūno dalimi. Žaidimo pabaigoje geriausias žaidėjas „sukurs“ gyvūną, kuris kiekvieną kartą bus vis kitoks.

Turbūt visiems teko žaisti „Loto“. Siūlome išbandyti naują šio žaidimo variantą, kuriame vietoje skaičių yra pavaizduoti skirtingi organizmai. Laimi tas, kuris geriau žino šiuos organizmus ir užverčia visus langelius.

Žaidime „Ar žinai atsakymą?“ kūrėjai siūlo patikrinti savo žinias ir pirmam pasiekti finišą.

Taip pat buvo pristatytas žaidimas labai įdomiu pavadinimu – „Biologijos princesė“. Šio žaidimo metu nugalėtojai gauna tikrą karūną ir virsta biologijos princesėmis. Laimi tas, kuris surenka daugiausia taškų už teisingus atsakymus ir pirmas pasiekia finišą. Jeigu norite sužinoti, ar esate verti biologijos princesės titulo, šis žaidimas yra skirtas jums.

Žaidime „Biofortūna“ viskas priklauso ne tik nuo jūsų biologijos žinių, bet ir nuo sėkmės. Kiekvieną žingsnį žaidime lemia fortūnos ratas.

Ar norėtumėte išsaugoti pasaulį nuo bioapokalipsės? Vienas iš sukurtų žaidimų leis pasijausti tikrais pasaulio gelbėtojais. Jūsų supergalia – biologijos žinios. Kiekvienas teisingas atsakymas – žingsnis pasaulio išgelbėjimo link.

Eruditų žaidimas „Biožinovas“ leidžia keturiems žaidėjams patikrinti ne tik savo, bet ir kitų žaidėjų biologijos žinias. Reikia atspėti ne tik teisingą atsakymą, bet ir nuspėti, ar teisingai atsakys į klausimą kitas žaidėjas.

Mokiniai pabandė susieti su biologija populiarų žaidimą „Twister“. Ir jiems tai pavyko. Reikia ne tik atsakinėti į sudėtingus biologijos klausimus ir kaupti taškus, bet ir parodyti savo kūno lankstumą. Laimi komanda, kuri surenka daugiausiai taškų ir sugeba stovėti sudėtinga poza ant Twister kilimėlio. 

Kelios grupės parengė savo „Monopolio“ versiją. Kiekvienas variantas skyrėsi ne tik  išvaizda ir klausimais, bet yra taisyklėmis.

Buvo sukurti ir kortų žaidimai. Ant kortelių pavaizduoti arba užrašyti skirtingi žmogaus organai. Vienas žaidėjas turi paaiškinti kitam žaidėjui, kas pavaizduota jo kortoje. Kitas turi atspėti. Kas daugiau atspės, tas surinks daugiau taškų ir laimės.

Šis projektas įrodo, kad mokytis galima ir žaidimo forma. O jeigu nėra žaidimo, kuris jums tinka, tiesiog sukurkite jį. Svarbiausia tikėti savimi ir neriboti savo kūrybiškumo.

Projekto TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/91707

Skaitykite apie projektą Švietimo naujienuose 

Aplinkosaugos projekte „S.O.S! Save the Blue Planet” kiekvieną mėnesį projekto komanda pasirenka vieną temą, kuri svarbi mūsų planetos išsaugojimui. Projekto dalyviai organizuoja įvairias veiklas tam, kad atkreiptų dėmesį į šią problemą. Mūsų gimnazija tapo šio projekto partnere kartu su kitomis 38 Europos šalių mokyklomis. Projekte dalyvauja Moldavijos Respublika, Rumunija, Graikija, Turkija, Portugalija, Ukraina, Italija, Albanija, Kroatija, Šiaurės Makedonija, Bulgarija. Projekte dalyvauja 7v klasės mokiniai. Kuruoja ir vykdo šį projektą klasės vadovas Aleksej Peržu.

Projekto TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/90541/home 

 

 

 


2018 – 2019 m.m.

2018-2019 m. m. mokykla aktyviai dalyvauja tarptautiniuose eTwinning programos projektuose: „Darni plėtra ir aplinkosauga mokykloje“, „Moksliniai atradimai, kurie pakeitė pasaulį“. Projektų įgyvendinimą koordinuoja gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai. Projektų veiklose dalyvauja 7-11 klasių mokiniai, kurie bendraus ir bendradarbiaus su kitų Europos šalių mokyklų mokiniais.  

Nuo 2018 m. spalio mūsų mokyklos septintokų komanda kartu su biologijos mokytoju ir projekto koordinatoriumi Aleksejumi Peržu dalyvauja eTwinning programos projekte „Darni plėtra mokykloje ir aplinkosauga“. Šio projekto metu mokiniai susipažino su darnios plėtros tikslais, kuriuos 2015 metais suformulavo JTO. Mokiniai Lietuvoje, Bulgarijoje, Turkijoje, Ispanijoje ir Ukrainoje sukūrė įvairias priemones apie darnios plėtros tikslus, organizavo veiklas savo mokyklose, skleisdami svarbią žinią apie pasaulio vystymosi kryptis, kurios gali išgelbėti mūsų pasaulį.

            Visi projekto rezultatai, nuotraukos ir medžiaga yra paskelbti projekto svetainėje: https://sites.google.com/view/sdinschool/

Projektas gegužės 14 d. gavo Nacionalinį eTwinning kokybės ženklą.

Projekto „Moksliniai atradimai, kurie pakeitė pasaulį“ metu mokiniai kartu su Ispanijos, Lenkijos ir Portugalijos mokyklų mokiniais kurs žurnalą apie žymius mokslininkus. Pradiniame etape buvo pasirinkti šie mokslininkai: Galilėjus, Marija Kiuri, Alfredas Wegneris. Mūsų mokykla pasirinko žymų chemiką Dmitrijų Mendelejevą.

 Projekto „Moksliniai atradimai, kurie pakeitė pasaulį“ rezultatas:
 
 

Projektas 2019 m. spalio 14 d. gavo Nacionalinį kokybės ženklelį, spalio 30 d. projektas gavo Europos kokybės ženklelį.

Tikime, kad šių projektų veiklos ne tik lavins XXI amžiaus mokinių kompetencijas, bet ir suteiks galimybę rasti naujų draugų už Lietuvos ribų.

Projektų koordinatorius – biologijos mokytojas Aleksej Peržu. Projektus vykdo – Gamtos, tiksliųjų mokslų ir geografijos; Užsienio kalbų metodinės grupės