Organizuotos veiklos

Praktinis seminaras Stojantiesiems 2022 metais (LAMA BPO)

“Dėl 2021 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis bei stojančiųjų į kolegines studijas sąrašų analize”.

Dalyvavo IV(12) kl.mokiniai

Pravedė Karjeros ugdymo specialistė J.Kustova


Ugdymas karjerai. Ataskaita 2019-2021.Puskino Jelena Kustova

 


Respublikinis projektas “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.