Vizualinio mąstymo mainai mene

Kaip sudominti diskutuoti? Pasakyti ne tik savo nuomonę, bet išgirsti ir kito, o galiausiai sutarti, kad skirtingi požiūriai gali būti savaip teisingi? Kartais tai nėra taip paprasta ir lengva. Taigi MO muziejaus ir Britų tarybos organizuojamas projektas,  pasitelkiant šiuolaikinį meną ir MO muziejaus vykdomas edukacines programas, sieks  skatinti dialogą, įprotį išgirsti ir išklausyti kito nuomonę, argumentuoti ir nepriimti vienos tiesos kaip galutinės.

Projekto tikslas/uždaviniai: supažindinti mokinius ir mokytojus su šiuolaikiniu menu skatinti domėtis Lietuvos ir užsienio menininkais bei jų kūryba; pasitelkiant Vizualinio mąstymo metodą, ugdyti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, viešojo kalbėjimo įgūdžius; užmegzti ryšius su mokyklomis, mokiniais skatinti bendradarbiavimą, bei bendrus projektus, veiklas.

Projekto metu vyks specialūs edukaciniai užsiėmimai, paremti vizualinio mąstymo strategija. Tai MoMA muziejaus (JAV) edukatoriaus Philipe Yenawine ir psichologės Abigail Housen sukurtas meno edukacijos metodas, kurį MO muziejuje taiko MO edukatoriai. Užsiėmimų metu vyksta nuolatinis edukatoriaus ir dalyvių dialogas, naudojama universali klausimų sistema, skatinanti stebėti ir apibūdinti, interpretuoti remiantis argumentais, nuosekliai samprotauti.  

Edukacinis projektas įgyvendinamas pagal „People to People“ programą bendradarbiaujant su Britų taryba Lietuvoje.

Projekte dalyvauja gimnazijos III klasių mokiniai. Mokytojai: Galina Kuzborskaja, Anna Savickaja, administracijos atstovė Galina Kasperovič, mokytoja, projekto koordinatorė mokykloje, Rūta Strumskienė.


Pirmas užsiėmimas „Vizualinio mąstymo mainai ugdymo procese“ projekte

Rugsėjo 21 d. gimnazijos III klasių mokiniai, susipažino su projekto edukatorėmis Karen Vanhercke ir Justina Kaminskaite. Vyko įdomios specialios edukaciniai užsiėmimai, paremti vizualinio mąstymo strategija, kurių metų projekto dalyviai stebėjo, analizavo, interpretavo  meno kūrinius  lietuvių, rusų bei anglų kalba. Supratome, kad visi turime daug bendro, ir geriau pažinome vieni kitus.

#Momuziejus #VMMM #BritishCouncilLithuania #PeopleToPeople

#Vilniaus AleksandroPuškinoGimnazija


Projekto veiklos NDG

Antradienį, rugsėjo 29 d. lankėmės Nacionalinėje dailės galerijoje, kurioje įvyko antrasis MO ir British Council Lithuania vykdomo projekto ,,Vizualinio mąstymo mainai mene” susitikimas. Moksleiviai apžiūrėjo XX a. II pusės – XXI a. Lietuvos dailės kūrinius, atliko užduotis, kurios skatina bendrauti, mokytis diskutuoti, argumentuoti, pasakyti ne tik savo, bet išgirsti ir kito nuomonę. Patyrėme meną čia ir dabar: pamatėme jį be išankstinių nusistatymų, per sąsajas su kitais dalykais, reiškiniais, taip pat ir per savo emocijas, muziką. Užsiėmimai vyko keliomis grupėmis, anglų ir lietuvių kalbomis. Projekte dalyvauja 11 klasių moksleiviai kartu su mokytojomis Galina Kuzborskaja, Anna Savickaja ir Rūta Strumskiene.

#Momuziejus #VMMM #BritishCouncilLithuania #PeopleToPeople #MO #VilniausAleksandroPuskinoGimnazija


Edukacija MO muziejuje ir Street Art

Spalio 8 ir 13 d. mūsų gimnazijos vienoliktokai turėjo dvi edukacijas – pirmoji aktyvi projekto veikla vyko muziejaus didžiojoje parodoje „Kodėl taip sunku mylėti?“ ir projekte -parodoje „Iš tos operos“ (joje atskleidžiami ne tik operos kūrybos atspindžiai, bet ir anksčiau nematyta kita alternatyvios operos pusė), o antroji – MO muziejuje ir Vilniaus senamiestyje (Street Art). Edukatorės Justina ir Karen skatino moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Taip pat padėjo užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu įpindamos į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius.Užsiėmimai buvo pagrįsti aktyviu edukatorių ir dalyvių dialogu (lietuvių, anglų kalbomis), užduotims atlikti naudojomės ir mobiliaisiais telefonais.

Niūrią ir lietingą spalio 13 dienos susitikimą pradėjome nuo veiklos MO muziejuje, o vėliau tęsėme senamiestyje spręsdami klausimus ir ieškodami atsakymų į klausimus: kuo skiriasi gatvės ir mums įprastas menas (Street Art, Graffiti), kuo jie yra panašūs, kur ta plonytė riba tarp meno ir vandalizmo?

Šių dviejų edukacijų metu aplankėme ir apžiūrėjome  ne tik dvi parodas „Kodėl taip sunku mylėti?“  ir „Iš tos operos“, bet ir iš naujo atradome gatvės meno kupiną Vilniaus senamiestį.

#VMMM #MO #BritishCouncilLithuania #PeopleToPeople #VilniausAleksandroPuskinoGimnazija