Atostogos

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

Ugdymo proceso trukmė:

  • 1–4 klasių mokiniams – 175,
  • 5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185,
  • III gimnazijos klasės mokinimas – 180,
  • IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų.

Аtostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 17 d.

Vasaros atostogų pradžia 2023 m. 1–4 klasių mokiniams nuo birželio 8 d., 5–8, I–II klasės nuo birželio 22 d., III klasėms nuo birželio 15 d.