Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
…Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje

(L. Donskis)

Ugdymo karjeros specialistė gimnazijoje dirba Jelena Kustova (Kabinetas Nr. 201)

Konsultacijų laikas:

Savaitės dienosDarbo laikas
Antradienis15.00 – 17.00
Ketvirtadienis15.00 – 17.00
Penktadienis15.00 – 17.00

Kontaktai :

Telefonas +37062591518

El. paštas jelenakustova.info@gmail.com

Uždaviniai

 • Padėti UKC klientams planuoti individualią karjerą;
 • Teikti UKC klientams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas;
 • Organizuoti UKC klientams įvairius karjeros renginius;
 • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais;
 • Organizuoti gimnazijos mokinių profesinį veiklinimą;
 • Vykdyti PO stebėseną gimnazijoje, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę. Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie skatintų, plėstų ir modernizuotų paslaugų mokiniams sistemą karjeros valdymo srityje;
 • Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams, kitiems gimnazijoje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti PO paslaugas mokiniams, organizuoti jiems atitinkamas konsultacijas;
 • Bendradarbiauti su kitais UKC ar analogiškas funkcijas atliekančiais padaliniais mieste ir respublikoje, su Lietuvos ir užsienio mokslo ir darbo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, darbdaviais.

Ugdymo karjeros specialisto funkcijos

 • Padėti gimnazistams planuoti individualią karjerą (teikti informaciją apie studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką);
 • Organizuoti mokinių susitikimus su mūsų gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais, darbo biržos (užimtumo tarnybos) atstovais; taip pat organizuoti informacinius, metodinius renginius karjeros klausimais;
 • Rengti edukacinius, kultūrinius, socialinius projektus; koordinuoti išvykas į darbo ir profesinio ugdymo įstaigas;
 • Teikti individualias ir grupines konsultacijas gimnazijos bendruomenei;
 • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais (skelbti aktualią informaciją profesinio orientavimo klausimais gimnazijos, UK internetiniuose puslapiuose, pagal poreikį mokytojų kambaryje, teikti gimnazijos bendruomenės nariams informaciją apie darbo rinkos poreikius ir profesijų paklausą; organizuoti karjeros dienas gimnazijoje; vykdyti švietėjišką bei tiriamąją veiklą gimnazijoje: ją analizuoti; kaupti naujausią literatūrą, susijusią su mokinių karjera ir įsidarbinimu; pildyti ir koreguoti „Asmeninius mokinių karjeros planus“);
 • Bendradarbiauti su kitais karjeros specialistais (koordinatoriais, konsultantais, ir kt.), profesinėmis mokyklomis ir kitomis ugdymo arba darbo institucijomis; bendradarbiauti su klasių vadovais, dalykų mokytojais, teikti jiems atitinkamas konsultacijas;
 • Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Organizuoti mokinių profesinį veiklinimą (darbo vietų stebėjimą, mokinių mini praktikas, sėkmės pamokas, asistento dienas ir pan.), įgytos patirties aptarimą ir kitas veiklas.