„Erasmus+” projektas „THE SONS OF THE SUN“

Tarptautinis „Erasmus+” projektas „THE SONS OF THE SUN“

Nuo šių mokslo metų mokykla dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+” projekte „THE SONS OF THE SUN“. Pasirašius sutartį su Švietimo mainų paramos fondu, mokyklai skirta dotacija projektui vykdyti. Projekto trukmė 2015–2017 m. m. Projekto tikslas – gerinti tarptautinį tarpmokyklinį bendradarbiavimą, skatinti inovacijas ir dalijimąsi žiniomis bei gerąja patirtimi.

Projekto koordinatorius – Armen Barsamyan, anglų kalbos mokytojas metodininkas;

Projekto vykdytojai: Lilija Jedinskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Galina Kasperovič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Marina Udincova, anglų kalbos mokytoja;

Natalia Kiriyanova, fizikos vyr. mokytoja;

Nadežda Nikitina, fizikos vyr. mokytoja.