Erasmus+ projekto „Kelionė įtraukiojo ugdymo link” rezultatai

Baigiantis mokslo metams, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija dalinasi projekto „Kelionė įtraukiojo ugdymo link“, kurį finansuoja „Erasmus+“ programa, rezultatais. 

Džiugiai pranešame, kad pasiekėme žymių rezultatų ir dalinamės vertinga medžiaga:

1) Rekomendacijomis, kaip gerinti įtraukųjį ugdymą. Šiose rekomendacijose bus pateiktos idėjos ir strategijos, kaip pagerinti įtraukią mokymo/si aplinką ir skatinti visų mokinių dalyvavimą. 

2) Pamokų planais, pagrįstais projekte gautais rezultatais. Šie pamokų planai yra parengti taip, kad būtų skatinamas mokinių aktyvumas ir įsitraukimas pamokų metų. Jie apims inovatyvias mokymo/si priemones ir metodikas, taip pat padės mokytojams įgyvendinti įtraukiąją mokymo strategiją, kad visi mokiniai jaustųsi įkvėpti mokytis.

Visą šią vertingą medžiagą galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas. 

Tikimės, kad ši medžiaga suteiks Jums naujų įžvalgų ir įkvėpimo skatinti mokinius įsitraukti į pamokų veiklas. Linkime Jums sėkmės ir produktyvios veiklos šioje nuostabioje misijoje!

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autorių ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

PAMOKŲ PLANAI

Trumpas aprašymas

Mokiniai jau yra susipažinę su veiksmažodžio, veiksmažodžio esamojo, būtojo kartinio ir būtojo dažninio laiko sąvokomis, išmokę asmenuoti šių laikų veiksmažodžius, aptarę sudėtingesnius atvejus (būt. k. l. veiksmažodžius su priesagomis, galūnių kaitos dėsningumus ir kt.). Ši pamoka skirta jau turimų žinių apie veiksmažodį kartojimui ir būtojo dažninio laiko įtvirtinimui.

Trumpas aprašymas

Skaitydami pasakojimo „Tiltas į Terabitiją“ ištraukas vadovėlyje ir žiūrėdami to paties pavadinimo filmą, mokiniai rinko medžiagą pagrindinių veikėjų charakteristikai.

Per pamoką mokiniai pieš pagrindinių veikėjų Džeso ir Leslės „Draugystės portretą“. Vėliau pagal pateiktą planą bus pristatomi „Draugystės portretai“. Dalyvaudami euristiniame pokalbyje mokiniai atsakys į pamokos uždavinyje iškeltus klausimus.

Trumpas aprašymas

Mokiniai, perskaitę ir išanalizavę Antano Škėmos novelę „Karuselė“, dirbdami grupėmis kurs pagrindinių veikėjų asmenybių žemėlapius. Aptars personažų išvaizdą, būdo bruožus, tarpusavio santykius (Martynuko – mamos;  Martynuko – tėčio; mamos – tėčio). Diskutuos apie juos siejančias vertybes.

Trumpas aprašymas

Portreto, natiurmorto, peizažo ir animalistinio žanrų apibendrinamoji pamoka. Mokiniai pagal šeštos klasės programą mokosi skirtingų dailės žanrų. Naudojant Galerijos metodą pravedama pamoka, kurioje mokiniai dar kartą pakartos ir įtvirtins jau turimas žinias

Trumpas aprašymas

Tai paskutinė (baigiamoji) ciklo, skirto aplinkos, ekologijos problemoms, pamoka. Pamokos metu apibendrinama išnagrinėta medžiaga. Mokiniai skatinami rasti praktinį šiuolaikinių technologijų pritaikymą ir sukurti ekologišką namą iš Lego.

Trumpas aprašymas

Ši pamoka skirta 10 klasės mokiniams. Jos tikslas yra išmokyti mokinius aprašyti žmonių asmenybę ir charakterį anglų kalba. Pamokos metu mokiniai susipažins su naujais žodžiais ir frazėmis, susijusiomis su identitetu, savybėmis, pomėgiais ir interesais. Jie turės galimybę vartoti anglų kalbos žodžius skirtingose situacijose, atliekant kūrybišką užduotį.

Trumpas aprašymas

Praeitų pamokų metu mokiniai susipažino su temos „Slėgis“ teorija: slėgio atsiradimo priežastys, slėgio matavimo dydžiai, slėgio formulės. Šios pamokos tikslas – atlikti nesudėtingus bandymus, išnagrinėti siūlomą medžiagą ir išaiškinti, nuo kuo priklauso slėgis. Naudojamas aktyvusis mokymo metodas – stotelių metodas (Station rotation model)

Trumpas aprašymas

Pamoka skirta duomenų surinkimui ir vaizdavimui stulpeline diagrama.

Pamokoje bus naudojamas JIGSAW metodas – grupinio darbo metodas. Šito metodo dėka kiekvienas mokinys turės galimybę pamatuoti mokytojo vaidmenį, o mokytojas turės galimybę skirti daugiau dėmesio tiems vaikams, kuriems sunkiau sekasi įsisavinti naują medžiagą.

Trumpas aprašymas

Pamokos pradžioje mokiniai pasižiūrės vaizdo įrašą apie technologijų evoliuciją ir interneto atsiradimą bei aptars klausimus, susijusius su 21 amžiaus technologijomis ir ateitimi. Pamokos eigoje mokiniai skaitys vadovėlyje pateiktą rašinį „Interneto privalumai ir trūkumai“, nagrinėsime interneto privalumus ir trūkumus, pateiktus rašinyje, ir akcentuosime rašinio struktūrą. Galiausiai, mokiniai bus suskirstyti į darbo grupes, kuriose dirbdami jie turės paruošti plakatą su savo grupės idėjomis apie interneto privalumus ir trūkumus bei pristatyti darbą klasei.

Trumpas aprašymas

11 (III) klasės pamoka. Pamokos metu mokiniai susipažins su Yves Klein kūryba. Išanalizavę jo darbus, per 2 minutes sukurs savo konceptualaus meno kūrinį, naudodami kasdienius, paprastus daiktus.