„Erasmus+“ projektas „Sėkmingas į(si)vertinimas – kelias į kiekvieno mokinio sėkmę“

Nuo 2023 metų spalio 1 d. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje prasidėjo „Erasmus+“ programos projekto įgyvendinimas. Šis projektas yra skirtas gimnazijos pedagogams. Projekto metu mokytojai dalyvaus mokymuose užsienyje, tobulins profesines kompetencijas, susijusias su vertinimu ir įsivertinimu. Mokytojai susipažins su naujais metodais ir išbandys juos praktiškai. Bus rengiamas atvirų pamokų ciklas. Taip pat bus rengiamos diskusijos  projekto tarpiniams rezultatams aptarti,  dirbtuvės gimnazijos mokytojams. Bus  aptarti metodai ir įrankiai, parengti adaptuotų metodų aprašai.  

Šio projekto uždaviniai:

  1. Įdiegti naujus vertinimo ir įsivertinimo metodus pamokoje;
  2. Parengti naujų vertinimo ir įsivertinimo metodų rekomendacijas ir aprašus.

Numatomi projekto rezultatai:

  • atvirų pamokų ciklas (6 pamokos), kurių metų bus pristatyti nauji vertinimo ir įsivertinimo metodai;
  • vertinimo ir įsivertinimo metodų diegimo rekomendacijos;
  • vertinimo ir įsivertinimo metodų aprašai;
  • mokytojai susipažins su naujais vertinimo ir įsivertinimo metodais ir taikys juos praktiškai.

Projekto trukmė: 2023 m. spalis – 2024 m. rugsėjis

Projekto komanda:

Aleksej Peržu – projekto koordinatorius, direktorius, biologijos mokytojas metodininkas;

Gabriela Bumbul –  lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;

Diana Grigaravičienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Natalia Polishcuk – užsienio (anglų) kalbos mokytoja;

Nadezhda Nakvose – fizinio ugdymo mokytoja;

Anastasija Tretjakova – fizikos vyr. mokytoja;

Natalija Maklakova – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja.

Projektą finansuoja „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo programa (Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000113559).