2023-2024 m.m.

„Erasmus+“ projektas „Sėkmingas į(si)vertinimas – kelias į kiekvieno mokinio sėkmę“

Nuo 2023 metų spalio 1 d. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje prasidėjo „Erasmus+“ programos projekto įgyvendinimas. Šis projektas yra skirtas gimnazijos pedagogams. Projekto metu mokytojai dalyvaus mokymuose užsienyje, tobulins profesines kompetencijas, susijusias su vertinimu ir įsivertinimu. Mokytojai susipažins su naujais metodais ir išbandys juos praktiškai. Bus rengiamas atvirų pamokų ciklas. Taip pat bus rengiamos diskusijos  projekto tarpiniams rezultatams aptarti,  dirbtuvės gimnazijos mokytojams. Bus  aptarti metodai ir įrankiai, parengti adaptuotų metodų aprašai.  

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Projektą finansuoja „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo programa (Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000113559).

 


 

„Erasmus+“ projektas „Leonardo 4 Children Academy 2024-25“

Nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje prasidėjo „Erasmus+“ programos projekto įgyvendinimas. Šį projektą koordinuoja „Carrano 4 Children“ organizacija (Briuselis, Belgija). Projekte kartu su mūsų gimnazija dalyvauja  pradinė mokykla №32 (Pirėjus, Graikija), Amerikos akademija LLC (Praha, Čekijos Respublika), Ecole fondamentale Congrès-Dachsbeck (Briuselis, Belgija) ir du institutai iš Italijos (Florencijos ir Turino). Šio projekto metu bus kuriama ir išbandoma „Leonardo 4 Children“ akademijos koncepcija, kurioje didelis dėmesys yra skiriamas gamtos mokslų ir menų integracijai. Projekto metu mokytojai teiks savo rekomendacijas, įžvalgas apie kuriamą koncepciją, išbandys ją praktiškai klasėse. Mobilumu metu mokytojai mokysis, kaip šią koncepciją įgyvendinti.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Projektą finansuoja „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo programa (Nr. 2023-1-BE01-KA220-SCH-000165561).

 

 


Projektas „SUPER CITIZEN”

Projektas vykdomas ir finansuojamas British Council užsakymu, bendradarbiaujant su Lietuvos gen. Jono Žemaičio karo akademija. Mokyklos projekte dalyvauja nemokamai.

Projekto tikslas – mokinių kritinio mąstymo demokratinėms vertybėms ugdymas. Projekto tikslas, kuris skirtas mokykloms/centrams – teikti įtraukiantį pilietiškumo ir nacionalinio pasipriešinimo pamokų turinį tautinių mažumų mokiniams.

Projektas “SUPER CITIZEN” – pilietiškumo pamokų žaidimo aplinkoje ciklas, kuris skirtas skatinti 8-12 klasių mokinius įsitraukti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kuris prasideda šeimoje, kaimynų, mokyklos, rajono, kaimo, miesto bendruomenėje ir, galiausiai, valstybėje.

Pilietiškumo pamokos žaidybinėje aplinkoje yra skirtos aktyviems šiandieninių pilietiškumo problemų, su kuriomis susiduria daugelis vakarų valstybių, tarp jų ir Lietuva, sprendimų paieškoms. Mes sukuriame turinį, į kurį patenka mokiniai. Įveikinėdami bendradarbiavimo, informacijos paieškos, bendruomeniškumo, dezinformacijos, impersonacijos užduotis, mokiniai tuo pačiu susipažįsta, kas yra pilietis, kokios jo teisės ir pareigos, ką reiškia būti aktyviu bendruomenės nariu, kaip ugdyti kritinį mąstymą.


Dalyvaujamasis biudžetas

„Dalyvaujamasis biudžetas“ – tai iniciatyva, skatinanti spręsti gimnazijos viešųjų lėšų panaudojimo būdus kartu su mokiniais, kai jie patys siūlo idėjas ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Džiaugiamės, kad Mokinių tarybos valia, šiemet mūsų gimnazija vėl prisijungė prie šios iniciatyvos ir skyrė 1000 eurų.

Susipažinę su „Dalyvaujamojo biudžeto“ gairėmis, veiklos planu 7–IV klasių mokiniai iki gegužės pabaigos galės pateikti savo siūlymus gimnazijos bendruomenei, kam, jų nuomone, reikėtų panaudoti skirtą pinigų sumą. Gegužės mėnesio pabaigoje gimnazijoje vyks galutinis renginys, per kurį mokiniai pristatys savo idėjas ir balsuodami nuspręs, kuriai iš jų bus skirtas finansavimas.