Dalyvavimas projektuose

Tarptautinis „Erasmus+” projektas „THE SONS OF THE SUN“

Tarptautinis projektas  „Kultūra ir aplinka“ (prancūzų ir anglų kalba)

„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”

„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra”

Nacionalinis projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“

„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“

Projektas „ SVEIKATIADA“

„Vokiečių kalba smalsiems tiksliukams“

Projektas „Palankus gamtai miškininkavimas“

Šalies projektas „ Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju“

Mokytojų  mokymai

Tarptautiniai eTwinning programos projektai

 

 

 

 

 

Respublikinis projektas „Pažink valstybę”

 

 

Respublikinis projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose”