Erasmus+“ projektas „Leonardo 4 Children Academy 2024-25“

Nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje prasidėjo „Erasmus+“ programos projekto įgyvendinimas. Šį projektą koordinuoja „Carrano 4 Children“ organizacija (Briuselis, Belgija). Projekte kartu su mūsų gimnazija dalyvauja  pradinė mokykla №32 (Pirėjus, Graikija), Amerikos akademija LLC (Praha, Čekijos Respublika), Ecole fondamentale Congrès-Dachsbeck (Briuselis, Belgija) ir du institutai iš Italijos (Florencijos ir Turino). Šio projekto metu bus kuriama ir išbandoma „Leonardo 4 Children“ akademijos koncepcija, kurioje didelis dėmesys yra skiriamas gamtos mokslų ir menų integracijai. Projekto metu mokytojai teiks savo rekomendacijas, įžvalgas apie kuriamą koncepciją, išbandys ją praktiškai klasėse. Mobilumu metu mokytojai mokysis, kaip šią koncepciją įgyvendinti.

            Šio projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo meninius bei mokslinius įgūdžius, kad jie galėtų būti atsakingi XXI amžiaus lyderiai, sprendžiant pagrindines pasaulines klimato kaitos ir lygybės problemas.

Numatomi projekto rezultatai:

  •             daryti  įtaką ugdymui, ypač pilietiniam;
  •             sudaryti sąlygas mokyklų mokytojams ir pedagogams ugdyti vaikų ir jaunimo meninius ir mokslinius įgūdžius, jų iniciatyvumą, komandinį darbą ir jautrumą klimato ir lygybės temoms.
  •             Projekte bus naudojama speciali „Leonardo 4 Children“ poveikio vertinimo sistema.

Projekto trukmė: 2023 m. rugsėjis – 2025 m. rugpjūtis


PROJEKTO VEIKLOS

„Erasmus+“ projekto „Leonardo4Children Academy 2024-25“ partnerių susitikimas Briuselyje

Spalio 23–24 dienomis Briuselyje vyko „Erasmus+“ projekto „Leonardo4Children Academy 2024-25“ partnerių susitikimas. Šio projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo meninius bei mokslinius įgūdžius, kad jie galėtų būti atsakingi XXI amžiaus lyderiai, sprendžiant pagrindines pasaulines klimato kaitos ir lygybės problemas. Susitikime dalyvavo direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksej Peržu ir dailės mokytoja Anastasija Kodzisova. Į susitikimą taip pat atvyko American Academy Prague mokyklos mokytojai (Praha, Čekija), Pirėjaus regiono pradinės mokyklos №32 mokytojai (Atėnai, Graikija), Congrès-Daechsbeck mokyklos mokytojai (Briuselis, Belgija). Nuotoliniu būdu dalyvavo Florencijos mokyklos Istituto Primo Levi Impruneta mokytojai.

            Susitikimo metu koordinatoriai pristatė projekto veiklas, „Leonardo4Children“ akademijos modelį, vyko partnerių pristatymai. Susitikimo pabaigoje buvo aptartos artimiausios veiklos, biudžeto planavimo aspektai ir kiti organizaciniai klausimai.


Nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje prasidėjo „Erasmus+“ programos projekto įgyvendinimas. Šį projektą koordinuoja „Carrano 4 Children“ organizacija (Briuselis, Belgija). Projekte kartu su mūsų gimnazija dalyvauja  Pirėjaus pradinė mokykla №32 (Pirėjus, Graikija), Amerikos akademija LLC (Praha, Čekijos Respublika), Ecole fondamentale Congrès-Dachsbeck (Briuselis, Belgija) ir du institutai iš Italijos (Florencijos ir Turino). Šio projekto metu bus kuriama ir išbandoma „Leonardo 4 Children“ akademijos koncepcija, kurioje didelis dėmesys yra skiriamas gamtos mokslų ir menų integracijai.

Projekte dalyvaujantys gimnazijos mokytojai aktyviai išbando skirtingus metodus, skatinančius mokinius apmąstyti, kaip susisieja mokslai ir menai. Vasario mėnesį Aleksandro Puškino gimnazijoje buvo švenčiamos Užgavėnės. Pradinių klasių mokytojai kartu su muzikos mokytojomis S. Prokopovich, N. Barkouskaya ir šokių mokytoja V. Yanch supažindino mokinius su Užgavėnių tradicijomis, šventės istorija ir kontekstu. Mokiniai išmoko Užgavėnių šokių bei dainų, kurias pristatė per šventę. Nemažai laiko buvo skirta ir šventės atributams – kaukėms, kurias mokiniai kūrė iš antrinių žaliavų per technologijų pamokas kartu su dailės ir technologijų mokytoja A.Rudak. Naudodami antrines medžiagas, mokiniai geriau supranta, kad norint sukurti kažką naujo, galima panaudoti jau turimas medžiagas ir suteikti daiktui antrą šansą. Pradėdami kurti savo kaukes, mokiniai susipažino su Afrikos kaukėmis, pagal kurias sukūrė savo kaukių eskizus.

Nemažai veiklų, jungiančių menus ir mokslą, mokytojai išbando savo pamokose. Dailės pamokose 8 klasės mokiniai kartu su dailės mokytoja A. Kodzisova kūrė Europos Viduramžių architektūros žemėlapius, kuriuose vaizdavo gotikos arba romanikos stilių pastatus bei tyrinėjo svarbiausius jų bruožus. Per šokių pamokas V. Yanch supažindino 5 klasių mokinius su skirtingų tautų šokiais. Mokiniai žiūrėjo video medžiagą ir keliais sakiniais turėjo apibūdinti šokius bei parašyti nedidelį pasirinkto šokio aprašymą, kuriame būtų nurodyta šalis, kurioje šis šokis atsirado. Dailės ir technologijų mokytoja A. Rudak nusprendė sujungti menus su matematika. 5 klasių mokiniai susipažino su pikselių meno stiliumi bei sukūrė savo būsimų „piksel art“ eskizus. Mokiniai turėjo nupiešti nemažai lygių kvadratų, juos priklijuoti ant fono pagal savo eskizus. 4g klasės auklėtoja A. Barbarovič supažindino savo mokinius su skirtingais istorijos laikotarpiais. Mokinius labai įtraukė dinozaurų era – pamokos, per kurias jie susipažino su seniausiais gyvūnų pasaulio atstovais, jų įvairove bei gyvenimo sąlygomis. Susipažinę su dinozaurais, mokiniai sukūrė kūrybinius darbus – komiksus apie juos. Dar vienas laikotarpis, su kuriuo susipažino 4g klasės mokiniai, tai senovės Egiptas. Mokiniai mokėsi apie egiptiečių meną ir kultūrą, jų raštą, sukūrė popierių, kuris savo tekstūra primintų papirusą bei naudodami įgytas žinias apie hieroglifus, atliko kūrybinį darbą „Mano vardas”. Papiruso kūrimui mokiniai naudojo natūralias medžiagas: arbatą ir kavą.

Mokytojai dirba bendradarbiaudami, todėl nemažai veiklų atlieka kartu. Muzikos mokytoja S. Prokopovich ir šokių mokytoja V. Yanch per savo pamokas supažindino mokinius su muzikinėmis sąvokomis „Žanras“ ir „Šokis“. 2 klasių mokiniai atlikdami muzikines-ritmines užduotis susipažino su „Maršu”, „Polka” ir „Valsu”, palygino šiuos šokio žanrus, aptarė, klausydamiesi muzikinių ištraukų, atpažino muzikos žanrą ir šokį. Mokiniai muzikoje girdi ir gamtos garsus. Maršas yra panašus savo skambesiu į lietaus lašus, valso muzika primena upę, o polka – upelį. Šias asociacijas mokiniai perteikė ir šokio judesiais. Gamta yra muzikali. Užtenka klausytis vandens čiurlenimo, miško ošimo, stebėti lapus ir debesis, kad pamatytumėme muzikos ir šokių išraiškas gamtoje.

Džiaugiamės aktyviu mokytojų ir mokinių įsitraukimu į projektą ir nekantriai laukiame kitų veiklų rezultatų.


Paroda „Menų pasaulyje”

Dailės, muzikos, šokių ir technologijų mokytojai pagal projekto metodikas parengė parodą „Menų pasaulyje”. Dailės mokytoja A. Kodzisova, dailės ir technologijų mokytojos A. Rudak ir R. Strumskienė, muzikos mokytojos N. Barkouskaya, S. Prokopovich ir šokių mokytojos V. Yanch ir A. Prošečkina kartu su 5–8, I–IV klasių mokiniais parengė bukletus apie skirtingas meno šakas bei menininkus. Kuriant darbus parodai buvo integruoti menai, istorija, geografija, matematika ir IKT. Buvo svarbu sukurti ne tik estetiškai patrauklius, bet ir informatyvius bukletus.

Mokiniai ruošdami bukletus kartu su savo mokytojais aptarė, kaip keitėsi meno pasaulis, kaip meną veikė įvykiai pasaulyje. Pavyzdžiui, Renesanso epocha nesukūrė vienos dominuojančios pasaulėžiūros, bet išlaisvino iki tol Europoje neregėtas minties ir kultūros formas, filosofinių tendencijų įvairovę ir žmogaus kūrybines galias. Ryškiausias beveik visą Europą apėmęs Renesanso Reformacijos judėjimas suskaldė iki tol vieningą Vakarų Bažnyčią į katalikiškąją ir protestantiškąją. Religinė įvairovė nulėmė ir subrandino skirtingas ir tarpusavyje konkuravusias pasaulėžiūras, meno bei literatūros tendencijas ir kultūrines diskusijas.

Taip pat mokiniai analizavo, kaip keitėsi skirtingų šalių kultūra. Pavyzdžiui, kaip pasikeitė japonų menas nuo XIX a.  menininko Kacušika Hokusajis iki XXI a. menininkės Yayoi Kusama darbų. Kacušika Hokusajo paveikslas „Didžioji banga“ laikomas geriausiai atpažįstamu Japonijos autorių kūriniu Vakarų pasaulyje, o Yayoi Kusama vadinama instagramų menininke. Žiūrėdami parodą, mokiniai taip pat galės pamatyti svarbiausius impresionizmo, ekspresionizmo, kubizmo, pop art’o, konceptualizmo ir kitų meno krypčių bruožus bei menininkus.

Menas – tai pasaulio atspindys. Norėdami geriau suprasti, kas vyksta aplink mus, suprasti istoriją ir kaip jį veikia dabartį, reikėtų pažvelgti į meną.

Projektą finansuoja „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo programa (Nr. 2023-1-BE01-KA220-SCH-000165561).