Tyrinėjimo menas

Šiais metais mūsų gimnazijos 6 B klasės mokiniai ir mokytojai tęsia dalyvavimą projekte „Tyrinėjimo menas“, kurį įgyvendina kūrėjų asociacija „Kūrybinės jungtys“ kartu su Aktyvių piliečių fondu. Spalio 7 dieną įvyko pirmas įvadinis susitikimas su mokyklų atstovais. Šio susitikimo metu mokytojai turėjo galimybę praktiškai patyrinėti kritinio mąstymo, kūrybingumo ir bendruomeniškumo sąvokas. Taip pat susipažino su kūrėjais, kurie šiemet bendradarbiaus kartu su mokinių ir mokytojų komandomis.

Šio projekto tikslai – padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilųjį mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas – partnerystė ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų. Šis projektas sudarytas iš dviejų dalių: mokinių ir mokytojų tyrinėjimo projektų. 

Mokinių tyrinėjimo projekto veiklas gimnazijoje koordinuoja dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė. Projekte dalyvauja 6 B klasės mokiniai. Prie projekto veiklų ir idėjos prisijungia ir kiti mokytojai–dalykininkai: fizinio lavinimo mokytoja Nadezhda Nakvose ir gamtos mokslų mokytojas Artūras Polita. Kartu su „Kūrybinių jungčių“ atstove Dalia Mečkauskaite mokiniai komandose kuria orientacinį žaidimą, kuris galėtų vykti gimnazijos erdvėse. Mokiniai, dirbdami komandose, lavina ne tik savo kūrybiškumą, bet ir lyderystę, komunikavimo gebėjimus. Projekto metu mokiniai aplankė MO muziejų, išbandė įvairių edukacinių veiklų. Džiaugiamės, kad jau kovo 9 dieną mokiniai kvies kitų šeštų klasių mokinius išbandyti šį žaidimą.

Mokytojų klubo veiklas koordinuoja direktorės pavaduotojas ugdymui Aleksej Peržu. Šiemet mokytojų klubo nariai (dailės ir technologijų mokytojos Rūta Strumskienė, Natalja Zareckaja, muzikos mokytojai Snezhana Prokopovich, Natalia Barkouskaya, gamtos mokslų mokytojas Artūras Polita, istorijos mokytoja Irina Petkevič, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratės Skrickienė, etikos mokytoja Ekaterina Ushakova ir matematikos ir informacinių technologijų mokytojos Asta Pečiulienė ir Natalija Maklakova) kartu su „Kūrybinių jungčių“ atstovu Pauliumi Tamole nagrinėja mokytojų emocinę būseną ir jos gerinimo būdus. Ši problema pedagogų bendruomenėje paaštrėjo, kai grįžome į kontaktinį ugdymą. Mokytojo klubo nariai patys išbando skirtingus būdus, konsultuojasi su personalo vadybos specialistais, lanko parodas ir rengia relaksacijos renginius. Tikimės, kad klubo nariai netrukus pasidalins įžvalgomis su mokytojų bendruomene.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai, dalyvaujantys projekte, jau artėja prie etapo įgyvendinimo pabaigos ir ruošiasi baigiamiesiems renginiams. Po jų prasidės projekto veiklų įsivertinimo procesai, kurie leis pamatyti pokyčius.

Kūrybiškumo esmė – nebijoti nesėkmės.

(Edwin H. Land, išradėjas ir „Polaroid” įkūrėjas) 

Šią savaitę baigėsi mokinių projektas ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. Mūsų gimnazijos 6b klasė jau antrus metus dalyvauja šiame projekte ir tyrinėdami mokosi didesnę mokslo metų dalį. Į projekto veiklas yra integruojamas ir mokymosi turinys, nes mokinių sesijos vyksta pamokų metu.

Baigiamajame renginyje mūsų gimnazijos 6b klasės mokiniai savarankiškai prisiėmė atsakomybes ir dirbdami gupėse parengė, ir pravedė mokykloje orientacinio sporto žaidynes ir padėjo orientuotis kitoms trims 6-okų klasėms (apie 90 mokinių!).

Mokiniai į svečius pasikvietė bendraamžius ir pristatė jiems savo 2 mėnesių darbą: 5 paruoštas orientacines trasas, jų žemėlapius ir pačių sugalvotus klausimus iš dalykų: gamta ir žmogus, fizinis lavinimas, dailė ir technologijos.Mokinukai galėjo legaliai bėgioti mokykloje ir tuo tikrai mėgavosi! Ačiū mūsų kuriančiai praktikei Daliai, mokytojams Nadieždai ir Artūrui.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“ programos patirtimi ir modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių XXI amžiaus gebėjimus: kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, lyderystę ir iniciatyvumą. Tam pasitelkiamas kūrybiškas, tyrinėjimu, patirtimi ir jos refleksija bei savarankiškumu pagrįstas mokymosi procesas, kuris suteikia erdvę klausti, ieškoti, abejoti, kurti, išbandyti ir bendradarbiauti.

Skaitykite apie mūsų gimnazijos dalyvavimą Tyrinėjimo meno projekte

Skaitykite apie mūsų gimnazijos dalyvavimą projekte Švietimo naujienuose

Skaitykite apie mūsų gimnazijos dalyvavimą projekte 15 min naujienų portale

 


Tyrinėjimo menas Vilniuje

Šiais metais mūsų gimnazijos 5b klasės mokiniai ir mokytojai dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas Vilniuje“, kurį įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su kūrėjų asociacija „Kūrybinės jungtys“.

Tyrinėjimo menas – tęstinė programa, kurioje atskleidžiami ir ugdomi svarbiausi XXI amžiaus mokinių gebėjimai, tobulinamos mokytojų kompetencijos juos ugdyti bei suteikiama praktinė pagalba sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

Šio projekto tikslai – padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilųjį mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas – partnerystė ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų. Šis projektas sudarytas iš dviejų dalių: mokinių ir mokytojų tyrinėjimo projektų.

Mokinių tyrinėjimo projekte mūsų gimnazijoje dalyvauja 5b klasė kartu su klasės vadove ir projekto iniciatore Rūta Strumskiene. Mokinukai kartu su kuriančia praktike Aušrine pasirinko per kūrybines programos veiklas ir lietuvių kalbos, dailės, kūno kultūros, šokio pamokas tyrinėti gyvūnus bei ugdytis bendradarbiavimo ir bendravimo gebėjimus. Džiaugiamės, kad prie šio projekto veiklų aktyviai prisijungė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jūratė Skrickienė bei Lina Meškauskienė, šokių mokytoja Veronika Yanch, kūno kultūros mokytoja Nadežda Nakvose. Mokinių pasirinkta gyvūnų tema leido paįvairinti pamokas, sudominti  ugdymosi procesu. Per lietuvių kalbos pamokas jie kūrė rašinius apie gyvūnus, plėtė žodyną, akiratį. Dailės pamokose mokiniai, piešdami gyvūnus, naudojo neįprasta būdą – geometrines figūras, pasirinkdami spalvas atskleidė savo jausmus to gyvūno atžvilgiu. Šokių pamokose vaikai turėjo sugalvoti pasirinkto gyvūno šokį, o kūno kultūros – sugalvoti fizinio lavinimo pratimų, atkartojančių gyvūno judesius.

Mokytojų tyrinėjimo projekto įgyvendinimui mokykloje buvo sukurtas „Mokytojų klubas“, kuriam vadovauja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Skrickienė. Prie mokytojų klubo prisijungė įvairių dalykų mokytojai: dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė, chemijos mokytoja Irina Jermak, geografijos mokytojas Vasilij Jankovič, gimtosios (rusų) kalbos mokytoja Tatjana Anufrijeva, dorinio ugdymo (etikos) mokytojos Tatjana Trushakova ir Ekaterina Ushakova, kūno kultūros mokytoja Nadežda Nakvose, lietuvių kalbos mokytoja Lina Meškauskienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Asta Pečiulienė, istorijos mokytoja Irina Petkevič, šokių mokytoja Veronika Yanch, matematikos mokytoja Jelena Kižina, technologijų ir dailės mokytoja Natalja Zareckaja, biologijos mokytojas Aleksej Peržu. Susitikimų metu kartu su kuriančia praktike Simona „Mokytojų klube“  svarstomi aktualūs, su projekto įgyvendinimu susiję klausimai, dalijamasi gerąja patirtimi, atliekamos veiklos, susijusios su kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymu. Mūsų gimnazijos mokytojai pasirinko šiuolaikinės pamokos kryptį, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškai nuotolinei pamokai. Klubo veikla skatina tyrinėti ir pamokose taikyti kūrybiško ugdymo ir kritinio mąstymo metodus, labiau pasitikėti savo jėgomis. Kovo pradžioje planuojamas projekto sklaidos renginys gimnazijoje. Projekto veiklas gimnazijoje kuruoja direktorės pavaduotojas ugdymui Aleksej Peržu.

„Mokytojų klubas“ apie šiuolaikinę pamoką

Kovo 3 d. gimnazijoje nuotoliniu būdu įvyko Vilniaus miesto projekto „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ baigiamasis renginys, kurį organizavo „Mokytojų klubas“ kartu su koordinatore Simona Kosinskaite.

            Renginio metu mokytojai pateikė savo įžvalgas apie šiuolaikinės pamokos elementus, metodus ir įrankius, naudotinus tiek nuotoliniu būdu, tiek gyvai klasėse. Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Skrickienė kalbėjo, kaip tinkamai organizuoti bendravimą ir bendradarbiavimą virtualioje erdvėje. Dorinio ugdymo mokytoja Tatiana Trushakova pasakojo apie empatijos ugdymą, pasiūlė keletą metodų, padedančių mokytojams ir klasės vadovams. Dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė leido mokytojams patirti tikrą dėlionės dėliojimo džiaugsmą. Ji pristatė virtualų įrankį, kuris leidžia bet kurį vaizdą paversti dėlione. Taip pat šis įrankis leidžia mokiniams dėlioti dėlionę kartu – lavina bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Šokių ir fizinio ugdymo mokytoja Veronika Yanch pasidalino savo patirtimi, kaip galima panaudoti „Padlet“ įrankį savo pamokose, pateikė keletą savo darbų pavyzdžių. Biologijos mokytojas Aleksej Peržu pristatė kitą įrankį, kuris skirtas bendram nuotoliniam darbui – „Jamboard“. Šiuo įrankiu mokiniai gali kartu kurti įvairius plakatus. Apie modeliavimo svarbą matematikoje kalbėjo matematikos mokytoja Jelena Kižina. Ji pasakojo, kaip jos mokiniai, naudodami sniegą, nagrinėjo erdvines figūras. Dailės ir technologijų mokytoja Natalja Zareckaja pasidalino savo patirtimi, kaip galima naudoti modeliavimą ne tik realiame gyvenime, bet ir naudojant virtualų įrankį „TinkerCad“.

5b klasės projektas „Tyrinėjimo menas“

Gimnazija tęsia dalyvavimą Vilniaus miesto projekte „Tyrinėjimo menas Vilniuje“. Projekto pradžioje 5b klasės mokiniai kartu su klasės vadove Rūta Strumskiene ir „Kūrybinių jungčių“ koordinatore Aušrine Balkaityte turėjo pasirinkti įdomią ir patrauklią temą. Mūsų penktokai nusprendė tyrinėti gyvūnus. Keturis mėnesius vaikai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Jūrate Skrickiene ir Lina Meškauskiene, fizinio ugdymo mokytoja Nadezhda Nakvose, šokių mokytoja Veronika Yanch bei savo klasės vadove į savo pamokas integravo gyvūnų tematiką.

Kovo 17 d. 5b klasės mokiniai pasidalino su gimnazijos bendruomene,  klasės mokinių tėvais savo projekto rezultatais – papasakojo apie susikurtą virtualų pasaulį. Šio renginio metu klasės vadovė, koordinatorė bei patys mokiniai pasidalino įžvalgomis apie projektą ir jo poveikį. Klasės vadovė Rūta Strumskienė pasakė, kad projektas suvienijo klasę. Mokiniai pradėjo dirbti ir veikti kartu, kaip tikra komanda. Mikroklimatas klasėje pagerėjo. Mokiniai pristatymo metu prisipažino, kad pamokos pasidarė dar įdomesnės ir prasmingesnės. „Kūrybinių jungčių“  koordinatorė Aušrinė Balkaitytė įžvelgė, kad vieno pagrindinio objekto, tai yra gyvūnų, atsiradimas skirtingų dalykų pamokose, leido mokiniams geriau įžvelgti tarpdalykinius ryšius. Taip pat šis projektas suteikė mokiniams daugiau erdvės kūrybai ir savirealizacijai.

Po trumpo pristatymo visiems renginio dalyviams buvo suteikta galimybė patekti į virtualų pasaulį, kur kaip realioje parodoje galima buvo pamatyti mokinių darbus. Pasaulis buvo sukurtas „Topia.io“ platformoje.

Dėkojame visiems renginio ir projekto dalyviams bei organizatoriams. Džiaugiamės, kad veikdami kartu pasiekėme tokį rezultatą.