NMPP rezultatai

Kiekvienais  mokslo metais  mūsų mokykla dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro projekto „ Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ veiksmo tyrime  „ Standartizuotų testų taikymas mokyklose“ 2,4,6 ir 8 klasių mokiniams.

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Standartizuotų testų nauda:

  1. Gaunamas  grįžtamasis ryšys, kuris padeda mokiniams įsivertinti ugdymosi pasiekimus ir  daromą pažangą , o mokytojams, remiantis gautais rezultatais, tobulinti savo darbą.
  2. Išsiaiškinami mokinių bendrieji  gebėjimai ir kompetencijos (žinios ir supratimas, žinių taikymas ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai) .
  3. Nustatomas mokinio pasiekimų lygis, kuris leidžia toliau stebėti pažangą.
  4. Įvertinamas mokinių pasiruošimas aukštesnei ugdymo( si)  pakopai .
  5. Sudaroma galimybė pasilyginti su kitomis mokyklomis, savivaldybės, šalies mastu  .
  6. Padeda  nustatyti problemas ir numatyti pagalbos priemones.
  7. Suvienodinamas vertinimas.
  8. Pateikiama objektyvi informacija tėvams apie jų vaikų pasiekimus.

2022–2023-mokslo-metu-nacionaliniu-mokiniu-pasiekimu-patikrinimu-tvarkarastis

2022 metai

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2022 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)

2019 metai

2018 metai

2017 metai