Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje,

Nataljos Aksamit

darbo grafikas

DARBO DIENADARBO LAIKASPietų pertrauka
Pirmadienis7:00 – 17:0011:30 – 12:00
Antradienis7:00 – 17:0011:30 – 12:00
Trečiadienis7:00 – 16:3011:30 – 12:00
Ketvirtadienis7:00 – 16:3011:30 – 12:00
Penktadienis7:00 – 15:3011:30 – 12:00

Veiklos kryptys:

  1. Tvarko ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
  2. Teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
  3. Teikia pagalbą ir informaciją  komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
  4. Prižiūri vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
  5. Teikia sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus;
  6. Tikrina mokinių asmens higieną bei planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
  7. Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
  8. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Susisiekti galite el. paštas natalija.aksamit@vvsb.lt  arba per MANO el. dienyną.