Dideli maži ekranai

Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose. 

 

2019 – 2020 m.m.

Antrą kartą gimnazija dalyvaus jau ketvirtus metus vykstančiame projekte „Dideli maži ekranai“. Projektą „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ vykdo Britų taryba, VšĮ „Meno avilys“ bei Nacionalinė švietimo agentūra. Projektas finansuojamas Britų tarybos, Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus).

Šiais metais projekte dalyvaus II B klasės mokiniai su klasės vadove ir geografijos mokytoja metodininke Aleksandra Urbanovič, dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė. Projekto veiklas koordinuoja ir vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksej Peržu.

Gruodžio 9 d. II b klasės mokiniai susitiko su projekto „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ organizatore, VšĮ „Meno avilys“ atstove Dovile Alebaite. Susitikimo tikslas buvo nuspręsti, kokios audiovizualinės medijos srities kūrybinės dirbtuvės mokiniai pageidauja.  Šiais metais mokiniai pasirinko socialinės reklamos dirbtuves.

Kovo 4-6 d. II b klasės mokiniai, dalyvaujantys projekte „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“, mokėsi kurti socialinę reklamą. Mokiniams medijų dirbtuves vedė režisierė, scenaristė Marija Kavtaradzė ir operatorius Martynas Norvaišas. Dirbtuvių metu mokiniai susipažino su socialinės reklamos ypatybėmis, sukūrė reklamos scenarijų, mokėsi filmuoti ir montuoti video medžiagą. Po trijų dienų intensyvaus kūrybinio darbo mokiniai pristatė klasės draugams savo sukurtas reklamas.

Dėkojame dalyviams ir dirbtuvių vedėjams už puikią galimybę pasimokyti iš savo srities specialistų. Toliau mokinių laukia medijų festivalio organizavimas, kur jų darbai bus pristatyti gimnazijos bendruomenei.

Kompiuterinių žaidimų metodai. Aleksej Peržu from Meno Avilys on Vimeo.

 


2018 – 2019 m.m.

Mūsų mokykla dalyvauja jau trečius metus vykstančiame projekte „Dideli maži ekranai“.  Projektą „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ vykdo Britų taryba, VšĮ „Meno avilys“ bei Ugdymo plėtotės centras. Bendradarbiavimas su Ugdymo plėtotės centru yra svarbi Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Projektas finansuojamas Britų tarybos, Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 

Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus).

Lapkričio 20 diena biologijos mokytojas ir šio projekto mokykloje koordinatorius Aleksej Peržu dalyvavo įvadiniame seminare, kur susipažino su projekto veiklomis. Projekte dalyvaus 8b klasės mokiniai, į kurių pamokas ir klasės valandėles bus integruotas medijų raštingumo ugdymas. Kovo 27-29 dienomis 8b klasės mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kur turėjo galimybę išmokti kurti kompiuterinius žaidimus. Aštuntokai, dirbdami komandose, kūrė „platforminius“ žaidimus.

Birželio 12 d. mokykloje projekte dalyvaujančių mokinių grupė (8b kl.) kartu su savo mokytojais (klasės vadove Jelena Kižina ir biologijos mokytoju, projekto koordinatoriumi Aleksejumi Peržu) organizavo mokyklos bendruomenei medijų festivalį.

Festivalio metu mokiniams buvo siūlomos kelios veiklos, kurių tikslas buvo padidinti susidomėjimą medijomis, lavinti raštingumą.

Nuo pirmos iki penktos pamokos 5–7 klasių mokiniams 8b klasės mokiniai žaidimo forma vedė medijų raštingumo pamokas.

8 klasės moksleiviai dieną galėjo aplankyti erdvinį kino teatrą. Kino seanso metu aštuntokai susipažino su kitomis planetomis. Dėkojame erdvinio kino organizatoriams „Kinas kitaip“ (http://kinaskitaip.lt). Džiugu, kad moksleiviai gali pasinaudoti tokia Kultūros paso apmokama edukacijos forma. Kviečiame ir kitas mokyklas organizuoti savo mokyklose erdvinio kino seansus.

Pertraukų metu mūsų mokyklos jaunieji kompiuterinių žaidimų kūrėjai pristatė mokyklos bendruomenei savo kurtus žaidimus. Mokyklos mokiniai ir mokytojai jais ypatingai susidomėjo, nepraleido progos pažaisti.

Taip pasibaigė mokyklos dalyvavimas šių metų projekto „Dideli maži ekranai“ veiklose. Tikimės, kad ir kitais metais Lietuvoje šio projekto veiklos tęsis ir mokykla vėl prisijungs prie jų. Dėkojame šio projekto vykdytojams (Britų tarybai ir Meno aviliui) ir rėmėjams (Lietuvos kultūros tarybai ir Ugdymo plėtotės centrui).