Priėmimas

Gerb. pretendentai mokytis Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.,

maloniai pranešame, kad motyvacijos mokytis vertinimas būsimiems 1-okams vyks balandžio 20 d. (šeštadienį) nuo 10 val. Registracijos pradžia 9:00. Vertinimo trukmė 35 minutės.

Motyvacijos mokytis vertinimas būsimiems 5,6, 8, 9 (I) ir 11 (III) klasių mokiniams vyks balandžio 20 d. (šeštadienį) nuo 10:30 val. Registracijos pradžia 10:15. Vertinimo trukmė 60 minučių.

Primename, kad su savimi reikia atnešti rašymo priemones ir užpildytą bei pasirašytą prašymą dalyvauti mokinių motyvacijos mokytis vertinime. Informaciją apie galimus pridedamus dokumentus rasite prašymo formoje. 

Atsisiųsti prašymą galite čia.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija:

Priėmimo komisijos pirmininkė – Tatiana Trushakova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Priėmimo komisijos pirmininkės pavaduotoja – Ala Kirkevič, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Sekretorė – Diana Grigaravičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

Nariai:

Beata Bartosikienė, socialinė pedagogė;

Violeta Palaimienė, socialinė pedagogė;

Irena Voroneckaja, socialinė pedagogė;

Tetiana Yarmola, psichologė;

Kateryna Pipirienė, psichologė.

 


KOMISIJOS DARBO LAIKAS

Diena Laikas Kabinetas
2024-05-13 , 15  15:05-16:00 201